Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

foto: Pixabay

Houdt oog voor internationaal opererend bedrijfsleven

De effecten van de huidige crisis in bijvoorbeeld de horeca, evenementenbranche en detailhandel zijn heel zichtbaar en dichtbij maar de impact van het coronavirus gaat verder dan dat. “We maken ons zorgen over de impact van de coronacrisis op het internationaal opererend bedrijfsleven. Het is belangrijk dat we internationale ketens – zo goed mogelijk – draaiende houden om te voorkomen dat bedrijven noodgedwongen stil komen te liggen”, aldus Karel Heijink directeur VNO-NCW Midden.

Nederland is, als open economie, sterk internationaal verweven in veel sectoren: van de technologische industrie tot de tuinbouw en van de maritieme sector tot de chemie. We verdienen 34% van ons inkomen met internationale handel en 2,3 miljoen banen zijn ervan afhankelijk. Onze internationale verwevenheid maakt dat het coronavirus vergaande gevolgen heeft voor de Nederlandse concurrentiepositie en het internationaal verdienvermogen.

De uitdagingen in het verschiet vragen om samenhangende acties en een voortvarende uitvoering waar wij allen een rol in (kunnen) spelen. Om inzicht te krijgen in acties voor het in stand houden en versterken van onze internationale concurrentiepositie hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een Internationale Actieagenda COVID-19 opgesteld waarin wij acties voorstellen zoals: het aanpassen van het (financieel) instrumentarium t.a.v. handelsbevordering voor het mkb, het geven van een impuls aan innovatie, opstellen van heldere richtlijnen en uitvoering van maatregelen t.a.v. grenswerkers, kennismigranten en seizoenarbeiders.

Graag vragen wij uw aandacht voor de Internationale Actieagenda COVID-19 (download)