Hulp bij aanpak van de energiecrisis

Stijgende energieprijzen zijn helaas de waan van de dag. Door diverse factoren is zowel gas als elektra flink duurder geworden. Voor sommige ondernemers zijn deze zelfs vertienvoudigd. VNO-NCW Midden helpt haar leden en niet-leden om deze crisis het hoofd te bieden. Hoe we dat doen, staat in deze Whitepaper Energiecrisis VNO-NCW Midden -januari 2023