Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Input ondernemers komt binnen bij crisisoverleggen

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben veelvuldig overleg met de verschillende ministeries. Zo is het eerste noodpakket opgesteld. Regelingen zoals de NOW, TOZO en TOGS waren er twee maanden geleden nog niet en zijn nu al in uitvoering. Mede op basis van signalen van ondernemers zijn inmiddels aanpassingen hierop gemaakt.

Een tweede noodmaatregelenpakket is noodzakelijk. Ook hierin worden zowel de input van brancheverenigingen als knelpunten en slimme ideeën van onze leden meegenomen. VNO-NCW Midden haalt hiervoor dagelijks bij haar achterban op wat er speelt en waarmee je als ondernemer bent geholpen. Deze waardevolle informatie brengen we over naar onze collega’s in Den Haag, die in contact staan met bewindslieden.

Loop je tegen problemen aan met de regelingen, heb je vragen of mis je zaken? Laat het ons weten via corona@vno-ncwmidden.nl.

Noodpakketten – dit is tot nu toe bereikt

  • De NOW, de TOZO, de TOGS. Inmiddels bekende begrippen, de uitvoering is in volle gang. In goed overleg zijn deze regelingen inmiddels ten goede aangepast en aangescherpt.
  • De looptijd van een krediet onder de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt verlengd tot 4 jaar, zodat ondernemers meer tijd krijgen om die terug te betalen. De toegang tot de regeling wordt laagdrempeliger door behalve een liquiditeitsprognose ook een omzettoets toe te passen. VNO-NCW en MKB-Nederland bepleiten nog een verhoging van de staatsgarantie tot 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro voor het mkb.
  • De verhoging van het budget van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) van 400 miljoen naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom is deze regeling woensdag 29 april officieel opengegaan voor bedrijven. De looptijd van een krediet wordt 6 jaar. De garantie geldt voor bankleningen van 1,5 miljoen tot 150 miljoen euro.
  • Internationale Actieagenda COVID-19 met voorstellen om te zorgen dat internationale ketens van bedrijven kunnen blijven functioneren.
  • Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft afgelopen vrijdag nog een paar extra maatregelen bekendgemaakt; aanvragen voor uitstel van belastingen worden verder versoepeld en vereenvoudigd en het gaat gelden voor meer soorten belastingen, zoals de energiebelasting, milieubelastingen, assurantiebelasting, kansspelbelasting, accijns en de verhuurderheffing. Dit helpt ondernemers om zoveel mogelijk geld in kas te houden.
  • Het budget van de SEED Capital-regeling wordt verhoogd van 22 naar 32 miljoen euro. Met de regeling verstrekt het ministerie kapitaal aan investeringsfondsen, en worden zo jonge innovatieve ondernemingen geholpen aan risicokapitaal.
  • Sinds een paar weken lopen er ook vruchtbare gesprekken over het 2e noodpakket. Wij lobbyen intensief voor een verlenging en verbreding van het noodpakket langs de lijnen van verschillende maatregelen (steun, liquiditeit, equity). En we vragen om maatregelen gericht op versterking van de economie. We moeten door laten draaien wat kan en waar mogelijk versnellen én we richten ons op de structuur van de economie (innovatie, duurzaamheid), perspectief dus.

Bekijk de video’s over de coronacrisis op het VNO-NCW-Vimeokanaal. Daar staan ook webinars over de TOGS, NOW, BMKB en TOZO