Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Inspirerend bedrijfsbezoek Kornelis Caps & Closures

“Inspirerend”, “Geweldig”, “Erg onder de indruk”, een greep uit de reacties tijdens en na afloop van het bedrijfsbezoek van de leden VNO-NCW regio Zwolle aan Kornelis Caps & Closures in Steenwijk op dinsdag 29 oktober.

Henk Zwoferink – bestuurslid van VNO-NCW regio Zwolle – stond in zijn opening kort stil bij het belang van onze bedrijfsbezoeken: persoonlijke ontmoeting, ervaring en kennis als ondernemers met elkaar delen.  Henk ging kort in op twee actuele speerpunten in onze lobby:  toekomstbestendige bedrijventerreinen en slimme en duurzame mobiliteit.  Het stikstofvraagstuk kwam uiteraard ook aan de orde. Vanuit de leden van VNO-NCW regio Zwolle zijn er signalen dat het stikstofprobleem de bedrijven nu al hard raakt. Actie is nodig! Daarom heeft VNO-NCW Midden – samen met partners – gesproken met drie gedeputeerden over de aanpak in de provincie Overijsel. De urgentie van het probleem is scherp op tafel gelegd. Er zijn afspraken gemaakt om projecten vlot te trekken.  Op landelijk niveau ondersteunt VNO-NCW de actiedag van 30 oktober. Ook leden van VNO-NCW regio Zwolle zijn hierbij betrokken.

De gastheren – Gerben de Boer en Ytsen de Boer – schetsten een beeld van de ontwikkeling van dit bedrijf. Kornelis heeft een aantal jaren geleden de strategische keuze gemaakt om een nieuwe fabriek te bouwen om daardoor van een traditionele productieomgeving te komen tot een slimme fabriek: smart industry 4.0. Hierbij zijn machines gekoppeld aan ICT-systemen. Dit maakt het mogelijk om continu gegevens uit te lezen. Deze data geven inzicht in de processen, waardoor het mogelijk is het productieproces continu te verbeteren.

Het bijzondere is dat deze technologie aan de achterkant heel complex is, maar dat ervoor gezorgd is dat de techniek voor de gebruikers heel toegankelijk is.  Ytsen de Boer: “Een bewuste keuze van ons bedrijf om ervoor te zorgen dat onze medewerkers de technologische ontwikkeling ook echt mee kunnen maken”. Door nieuwe technologie in te zetten is het bedrijf in staat geweest om een stevige plek in te nemen in de sector.

Deze ontwikkelingen blijven ook in de toekomst gewoon doorgaan. Een volgende stap in het bedrijf is dat de interne logistiek nog verder wordt geautomatiseerd. Gerben de Boer: “Door strategische keuzes te maken geef je richting aan het bedrijf en ben je ook in staat om echt slagen te maken. Kijkend naar de toekomst liggen er natuurlijk stevige uitdagingen, denk aan duurzame inzetbaarheid van mensen,  circulariteit, energieverbruik en imago van de plasticindustrie. Het gaat erom dat we met elkaar een billijke balans weten te vinden tussen economie en ecologie. Kornelis Caps & Closures zet daar volop op in. De grote thema’s die in de samenleving spelen hebben een stevige en zichtbare plek in dit bedrijf”.  Kortom, een bedrijf met een lange geschiedenis en een boeiende toekomst!

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en bedanken Kornelis Caps & Closures voor de gastvrijheid.

Contact
Auke Oosterhoff, regiomanager VNO-NCW regio Zwolle, telnr. 06 – 11351719