Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Investeringsagenda Kop van de Veluwe geeft goede richting en structuur aan versterking van het vestigingsklimaat voor ondernemers

VNO-NCW Midden en de gemeenten in de Kop van de Veluwe halen de banden aan en gaan nauw samenwerken in de uitvoering van de Investeringsagenda Kop van de Veluwe. Om dit te bekrachtigen zetten de voorzitters van twee regionale afdelingen van VNO-NCW Midden hun handtekening onder deze investeringsagenda. De volgende punten uit de Investeringsagenda krijgen prioriteit:

Proactieve ondernemersbenadering 
Ondernemers hechten veel waarde aan duidelijkheid. VNO-NCW Midden en de gemeenten in de Kop van de Veluwe vinden het belangrijk dat ondernemers goed worden ondersteund en geholpen via de juiste (en logische) kanalen. Ze constateren dat er veel partijen zijn die diensten aanbieden. Deze diensten komen pas goed tot hun recht als adviseurs het gesprek aangaan met ondernemers en vragen waar ze behoefte aan hebben (vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd werken). Om dit te organiseren gaan bestuurders in de Kop van de Veluwe en VNO-NCW Midden samen met de lokale bedrijvenkringen zoeken naar een passende organisatievorm.

Werklocaties – toekomstbestendige bedrijventerreinen
Een sterke combinatie van wonen en werken is belangrijk. Daarbij onderstrepen de werkgevers het belang van voldoende werklocaties. Ze zien dat oude terreinen worden getransformeerd tot locaties voor woningbouw. Ze willen dat er voldoende ruimte overblijft voor ondernemers om te kunnen ondernemen én groeien. Deze woon-werk uitdagingen moeten bovenregionaal worden aangepakt. VNO-NCW Midden is blij dat in Gelderland en in Regio Zwolle onderzoek is gedaan naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. VNO-NCW Midden is hierbij betrokken en zal dit actief ondersteunen, uiteraard in samenwerking met lokale bedrijvenverenigingen.

Arbeidsmarkt – uitdagingen en aandachtspunten
VNO-NCW Midden is blij met de aandacht voor de uitdagingen die op de arbeidsmarkt spelen. VNO-NCW Midden vraagt extra aandacht voor de kansrijke beroepen én het om- én bijscholen van werknemers in banen die de komende jaren gaan verdwijnen. Werkgevers moeten meer hulp krijgen bij het omscholen van deze medewerkers, maar ook bij het laten doorstromen van medewerkers naar branches met meer kansrijke beroepen. In Regio Zwolle is gekozen voor een sectorale aanpak om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van ondernemers. VNO-NCW is blij met deze aanpak en wil deze verder ontwikkelen.

Bereikbaarheid – de sleutel voor economische groei
Goede bereikbarheid is de sleutel voor de economische ontwikkeling van een regio. Het is goed dat overheid en ondernemers hierin samen blijven optrekken. Binnen Regio Zwolle werken partijen samen aan de Corridor Gelderland, waarbij weg en spoor tussen Amersfoort en Zwolle (A28 en Veluwelijn) prioriteit krijgen. Hiernaast voeren ondernemers en overheid ook lobby voor de A50 en de fietsroute tussen Apeldoorn en Zwolle, de F50.

Bestuurder van VNO-NCW VeluweVallei, Hans van Norel, en de voorzitter van VNO-NCW Regio Zwolle, Laurens de Lange, zetten hun handtekening onder de investeringsagenda van de Kop van de Veluwe. Ze doen dit in bijzijn van Wolbert Meijer, bestuurlijk trekker economie van de Kop van de Veluwe, wethouder in Heerde. De Kop van de Veluwe is een samenwerkingsverband van de vijf Gelderse gemeenten (Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek) die deel uitmaken van Regio Zwolle.