Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Invoering Omgevingswet kost meer tijd

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. De wet zou 1 januari 2021 in werking treden.

Corona

De vertraging is te wijten aan een combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus, die een grote impact hebben op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. De decentrale overheden, het Rijk en ict-aanbieders werken ondertussen hard door aan de voorbereiding van de Omgevingswet. Ook het gezamenlijk werken aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving gaat door. Alle partijen zien de voordelen van de Omgevingswet en zetten zich in voor een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding.

Hoeveel tijd

Minister Van Veldhoven bespreekt met de rijkspartijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland

Dit komt niet onverwacht. Er moet nog veel werk worden verzet en dat moet onder meer gebeuren door overleg en het testen van het digitaal stelsel. Dat kan echter niet allemaal digitaal. Bovendien ligt veel op het bord van gemeenten, en die hebben in deze tijd andere prioriteiten. Maar belangrijk is dat van uitstel geen afstel komt. We zullen de flexibiliteit van de wet en de versnelling die ermee wordt beoogd, hard nodig hebben in de post-corona-tijd.