Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam d.d. 14 augustus 2020 (ECLI:RBROT:2020:7517)

Kan het door een werknemer niet in acht nemen van de 1,5 meter afstand leiden tot een geldig ontslag op staande voet?

Een werknemer bij KwikFit lapte deze regels aan zijn laars, door op 11 mei 2020 bij een bezoek van de HR-adviseur te proberen deze een hand te geven. Toen deze zich van de werknemer afwendde, pakte deze hem vervolgens ook nog met zijn beide armen bij zijn schouders vast en heeft hij hem, ondanks pogingen van deze collega om dit te voorkomen, ook nog omhelsd.
Vervolgens is de werknemer even weggelopen, waarna hij terugkwam en zijn linkerarm naar deze collega heeft uitgestrekt en even vlakbij hem is gaan staan.

Een en ander heeft geleid tot directe schorsing van de werknemer, gevolgd door het ontslag op staande voet van de werknemer op 12 mei 2020. De reden hiervoor was dat hij zowel zichzelf als een collega aan ernstig gevaar heeft blootgesteld en zij zich voorts zou hebben schuldig gemaakt aan bedreiging en een poging tot zware mishandeling van zijn collega. De werknemer zou op de vraag van deze collega wat hem bezielde om dit te doen hebben geantwoord “Ik heb Corona en nu heb ik jou besmet.”

De werknemer erkent dat hij de 1.5 meterregel niet in acht heeft genomen, doch betwist dat hij het voorgaande zou hebben gezegd. Dit wordt ook niet door de werkgever aangetoond, bijvoorbeeld door verklaringen van aanwezige collega’s.

De kantonrechter oordeelt, dat de werknemer buitengewoon onverstandig, provocerend en onverantwoordelijk heeft gehandeld door in strijd met deze (van overheidswege afgekondigde) 1,5 meterregel zijn collega om de nek te vliegen. Ook omdat deze collega hem probeerde af te wenden en daar dus duidelijk niet van gediend was, waarna de werknemer wederom met zijn arm uitgestrekt naar hem is toegelopen en dicht bij hem is gaan staan.
Het feit dat de werknemer zoals hij aanvoert een en ander uit enthousiasme had gedaan, maakt niet dat hij daarom de regels aan zijn laars kon lappen. Dit geldt eens temeer, aldus de kantonrechter, gezien zijn leidinggevende functie van supervisor en de daaruit voortvloeiende voorbeeldfunctie.

Voorts voert de werknemer nog aan, dat ook uit de bewakingscamerabeelden die KwikFit zelf ter zitting heeft getoond blijkt, dat andere collega’s zich ook niet aan de 1,5 metterregel houden, hetgeen ook blijkt uit een brief van KwifFit verzonden een aantal dagen na het ontslag, dat een deel van het personeel zich niet aan de regels houdt.

De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van een dringende reden voor het gegeven ontslag op staande voet.

Mede gezien het filmpje, zou de werknemer niets kwaads in de zin hebben gehad en niet is komen vast te staan dat hij zou hebben gezegd dat hij besmet is.
Van belang is voorts, dat zijn handelen geen gevolgen voor de gezondheid van zijn collega heeft gehad: uit de doktersverklaring van de werknemer blijkt dat hij niet besmet was met het coronavirus en ook zijn collega het virus niet heeft opgelopen.
Ook is van belang dat sprake is van een zeer lang dienstverband van maar liefst bijna 34 jaren.

Door KwikFit is aan de kantonrechter verzocht, indien deze van oordeel is dat geen sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van (ernstig) verwijtbaar handelen, dan wel van een verstoorde arbeidsverhouding dan wel op overige gronden: het telkenmale schenden van instructies.

De kantonrechter had al overwogen dat sprake is van onverstandig en onverantwoord gedrag, doch dat de werknemer gezien alle omstandigheden niet zo verwijtbaar heeft gehandeld dat van KwikFit niet langer kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren en wijst dit verzoek dan ook af.

De kantonrechter wijst het verzoek op basis van een verstoorde arbeidsverhouding wel toe, omdat het vertrouwen van KwikFit al flink beschadigd was voor dit incident. De werknemer had immers al diverse (officiële) waarschuwingen gekregen, omdat hij in strijd met arbeidsvoorschriften, zoals die binnen KwikFit gelden, handelde. De kantonrechter acht het voldoende aannemelijk, dat de werkgever geen vertrouwen meer heeft in de werknemer en gaat voorbij aan het verweer van de werknemer dat hij al zijn hele leven bij KwikFit werkt en dat hij niet zonder KwikFit kan.

Deze uitspraak wijst maar weer eens op het belang, dat binnen de organisatie dient te worden gehamerd op de door de overheid aangekondigde voorschriften ter voorkoming van besmetting met het Coronavirus en dat dit nogal wat gevolgen kan hebben. Ook dient te worden opgepast dat hierin geen willekeur wordt toegepast.

In deze situatie leidde de overtreding van het voorschrift niet tot een ontslag op staande voet, maar wel tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het is de vraag hoe de uitspraak zou zijn geweest indien de werkgever had kunnen aantonen (bijvoorbeeld met verklaringen van aanwezige collega’s) dat de werknemer zou hebben gezegd “Ik heb Corona en nu heb ik jou besmet.” of de bewakingsbeelden een ander beeld hadden laten zien. Dit geldt tevens voor het geval dat geen sprake zou zijn geweest van eerdere overtredingen door de werknemer, of de arbeidsovereenkomst dan wel zou zijn ontbonden op basis van een verstoorde arbeidsverhouding.

Heeft u vragen naar aanleiding van het voorgaande?

Dan kunt u contact opnemen met Barbara Goossens, Bosselaar Strengers Legal Partners, telnr. 06 – 10 43 72 88 of 030 – 23 47 234.