Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Kabinet nú aan zet om impasse met vergunningen te doorbreken

Reactie gezamenlijke ondernemersorganisaties op voorstellen commissie-Remkes

Het kabinet moet er alles aan doen om gemeenten en provincies zo snel mogelijk weer in beweging te krijgen met de vergunningverlening en daarvoor extra mankracht en middelen ter beschikking stellen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de voorstellen van de commissie-Remkes. De ondernemersorganisaties zijn zeer teleurgesteld dat de commissie er niet in is geslaagd om op dit punt met oplossingen voor de korte termijn te komen, zoals haar opdracht was. ‘Daarom moet het kabinet nu in actie komen om de duizenden onnodig gestopte projecten weer op gang te krijgen en faillissementen bij ondernemers voorkomen.’

De ondernemersorganisaties vrezen faillissementen en nog veel meer schade dan de tientallen miljoenen die deze kwestie ondernemers nu al kost als het kabinet niet snel met oplossingen komt. ‘Deze impasse duurt nu al maanden en er gloort ook na vandaag nog steeds geen sprankje hoop dat we hier snel uitkomen. Maar we kunnen al die duizenden ondernemers niet in de kou laten staan. Er zijn twee soorten van urgentie: een voor natuur en milieu, maar ook een voor al die 18.000 projecten die stil liggen. Daar móet een oplossing voor komen.’ VNO-NCW en MKB-Nederland gaan hierover op korte termijn in nader overleg met betrokkenen.
Zij wijzen erop dat het bevoegd gezag bij het vergunningverleningsproces kan terugvallen op het vigerende toetsingskader van vóór de PAS. Dat kader was gelet op alle rechtspraak helder en daarvoor is dan ook geen nieuw beleid nodig. Het is nu zaak dat het kabinet decentrale overheden daarbij helpt en ze comfort biedt. ‘Onderzoek heeft allang uitgewezen dat alles onder de 1 mol stikstof per hectare per jaar geen negatief effect op de natuur heeft. Laat kleine projecten die nauwelijks stikstoot uitstoten gewoon doorgaan.’

De ondernemersorganisaties zijn de afgelopen weken – onder meer via het meldpunt stikstof@vnoncw-mkb.nl – door talloze ondernemers benaderd die met de handen in het haar zetten. Zelfs kopers van nieuwbouwwoningen hebben zich gemeld met meldingen van projecten die waarschijnlijk onnodig zijn stilgelegd. Ook VNO-NCW Midden heeft de achterban in Midden- en Oost-Nederland gevraagd problemen direct te melden. Eerder al lanceerden de organisaties een tienpuntenplan om uit de impasse te komen.

Lees meer

Contactpersoon VNO-NCW Midden
Rob Oostermeijer