Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Kantorenvisie Regio Foodvalley stemt vraag en aanbod op elkaar af

Op vrijdag 27 maart 2020 heeft het algemeen bestuur van Regio Foodvalley de Kantorenvisie en het Afsprakenkader Regio Foodvalley 2019–2023 vastgesteld. Hiermee wil Regio Foodvalley komen tot een gevarieerd aanbod aan kantoren en locaties voor kantoren. Dit moet aansluiten op de toekomstige vraag van bedrijven en bijdragen aan het realiseren van de ambities van de regio.

Vraag en aanbod

In de regio staan steeds meer kantoren leeg. Dit geldt vooral langs de snelweg en op grote bedrijventerreinen. Er is wel steeds meer vraag naar kantoorruimte in het centrum van de verschillende gemeenten. Veel moderne kantoorgebruikers willen verschillende functies dichtbij elkaar. Bijvoorbeeld wonen, werken, horeca, recreëren en andere bedrijven. Dit kan vaak juist in het centrum. Daarnaast willen ze een eigen karakter voor hun kantoorpand en een uitstekende bereikbaarheid. Met de kantorenvisie wil Regio Foodvalley vraag en aanbod in de toekomst beter op elkaar afstemmen.

Afspraken

De kantorenvisie is vertaald naar een afsprakenkader. Hierin staan afspraken tussen de verschillende gemeenten en tussen de gemeenten en de twee provincies. Zo wordt er bij vernieuwing of vervanging van kantoren voor gezorgd, dat de panden beter aansluiten bij de vraag uit de markt en bij de verduurzaming van de panden (energielabel). Vanuit landelijke wetgeving moet bijvoorbeeld elk kantoor dat groter is dan 100 m² in de toekomst in 2023 minimaal energielabel C hebben. Regio Foodvalley vindt het belangrijk om kantoorgebouwen te verduurzamen.

Samenwerken

De kantorenvisie Regio Foodvalley is tot stand gekomen in samenwerking met de acht gemeenten uit de regio, de provincie Gelderland en de provincie Utrecht. Diverse partners uit de sector zijn geraadpleegd.

Vaststelling

De colleges van B&W bieden de ‘Kantorenvisie en Afsprakenkader Regio Foodvalley 2019-2023’ voor vaststelling aan hun gemeenteraden aan. De Kantorenvisie is onderdeel van de Regionale Programmering Werklocaties (RPW).

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Ontwikkeling op het gebied van kennis en innovatie is van groot belang in deze economische topregio. Regio Foodvalley investeert in wonen, werken, bereikbaarheid en onderwijs. De regio heeft ongeveer 350.000 inwoners in de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.