Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Kennismaking VVD-fractie Provinciale Staten Utrecht

De economie en de positie van ondernemers daarbinnen gaat de provinciale VVD-fractie zeer aan het hart. Waar belangen als natuur, stikstof, woningbouw, mobiliteit van alle partijen veel aandacht krijgen, is de VVD-fractie vaak de enige die ook aandacht vraagt voor economische ontwikkeling op de korte en langere termijn.

Om die reden wil de VVD-fractie graag op korte termijn (liefst voor de zomer) in het Provinciehuis van Utrecht met leden van VNO-NCW provincie Utrecht om de tafel om te horen wat er bij jullie speelt. Welke ontwikkelingen zien jullie voor de nabije toekomst, waar kan de provincie (samen met gemeenten en ministeries) bij helpen en tegen welke belemmeringen lopen bedrijven op?
Centraal bij deze bijeenkomst staat de kennismaking tussen VNO-NCW Midden leden, MKB-Utrecht, VVD Statenfractieleden en VVD Gedeputeerden. Daarnaast zullen er aan de hand van een aantal thema’s, die raakvlakken hebben met de provinciale politiek, discussies plaatsvinden.

Heb jij prangende vragen of een thema waar je graag over zou willen discussiëren, mail deze dan alvast o.v.v. Kennismaking VVD-fractie naar: event@vno-ncwmidden.nl

Zodra de datum definitief bekend is zal deze gecommuniceerd worden op onze website en via de eventkalender die je van ons per mail ontvangt.