Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Kick-off Regio Deal: projecten nu officieel van start

De Regio Deal is van start. Donderdag 17 december zijn tijdens een online kick-off bijeenkomst alle projecten in de Regio Deal officieel afgetrapt. Cleantech Regio directeur Arko van Brakel: ‘De Regio Deal is een succes aan het worden. Maar nu moeten we het écht gaan doen met elkaar.’

In februari dit jaar selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio als een van de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. Het rijk stelde € 7,5 miljoen euro beschikbaar en regionale overheden legden nog eens € 15,2 miljoen euro in. Daarmee was de begroting rond en konden de geselecteerde projecten van start. Begin november ontvingen alle penvoerders en projectleiders de documenten waarmee ze de financiering voor hun project konden aanvragen en inmiddels kan ook de SOK, de subsidievoorwaarden, bijna getekend worden. ‘De financiering had nogal wat voeten in aarde,’ licht Van Brakel toe. ‘Maar er is keihard gewerkt zodat we de eerste betalingen nog vóór de kerst kunnen doen. Ik ben heel blij dat de eerste projecten nu ook écht kunnen starten.’

Fieldlab

Tijdens het gezamenlijk aftrapmoment werden de deelnemers door de themalijnmanagers per thema bijgepraat over de stand van zaken binnen de Regio Deal. In de Regio Deal staan drie themalijnen centraal; energietransitie, circulaire economie en human capital. Tijdens de kick-off werd per thema één project voor het voetlicht gebracht. Timber Haaker, Lector Business Models en Coördinerend Lector Fieldlab CIM bij Saxion, vertelde over het Fieldlab Circulaire innovaties in de Maakindustrie. ‘Het Fieldlab gaat aan de slag met het realiseren van circulaire innovaties met en voor bedrijven. De projecten die we doen worden dus gedreven vanuit vragen uit het bedrijfsleven.’

Scholingsfonds

Vanuit de themalijn human capital, waarin wordt gewerkt aan een vitale, toekomstbestendige arbeidsmarkt, vertelde Jan Baake, kwartiermaker Scholingsfonds Cleantech Regio over zijn project: ‘Het Scholingsfonds heeft drie prioriteiten: omscholing, herscholing en bijscholing. Bij het scholingsfonds kunnen werkgevers, werknemers en zzp’ers een voucher aanvragen voor een cursus, opleiding of vakgerichte training. Er zijn ruim 500 voucher beschikbaar, maar het is de bedoeling dat dit er meer gaan worden.’

GldH2

In de Cleantech Regio wordt ook hard gewerkt aan energietransitie en toekomstbestendige energiesystemen. Waterstof is er daar mogelijk één van. Jan Fikken, projectondersteuner van GldH2, licht toe welke plannen waterstofcoöperatie GldH2 heeft. ‘Samen met verschillende partners onderzoeken we de kansen voor waterstof in Zutphen. Het idee is om groene waterstof te produceren via een elektrolyser op industrieterrein De Mars in Zutphen voor diverse toepassingen en dan met name mobiliteit en bebouwde omgeving.’

Oog voor de Regio

Na de Kick-off is het boek ‘Oog voor de Regio’ gepresenteerd. Hierin zijn verhalen van twintig duurzame ondernemers opgenomen waaronder de Apenheul en een melkveehouder uit Oxe die biogas produceert. ‘Cleantech in de praktijk’, aldus Van Brakel. Het boekje is een initiatief van Cleantech Regio en in opdracht gemaakt door RCT Gelderland, VNO-NCW en MKB Deventer. Interesse? Het is te bestellen door een mail te sturen naar info@cleantechregio.nl ovv Oog voor de Regio.