Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

‘Klimaatpakket goede stap naar een duurzamer Nederland’

21-12-2018 – ‘Het ontwerp klimaatakkoord bevat goede bouwstenen om te zorgen dat de CO2-uitstoot snel wordt teruggebracht. Nederland kan door alle maatregelen dé proeftuin worden voor innovatieve klimaatoplossingen. Dat is goed voor het klimaat én voor nieuwe banen. Ook worden we zo minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit instabiele regio’s.’ Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in reactie op het eind vorig jaar gepresenteerde ontwerp voor een klimaatakkoord.

Snel doorrekenen

De ondernemingsorganisaties gaan de komende tijd hun achterban raadplegen over alle details, zeker omdat tot op het laatste moment is geschaafd aan de teksten van de klimaattafels. ‘Daarnaast is het zaak dat het hele pakket nu snel wordt doorgerekend op de effecten voor burgers en bedrijven. Zo moet met name goed worden bekeken wat de optelsom van alle maatregelen is voor specifieke groepen kleinere ondernemers en het bredere mkb (MKB-toets).’

Miljarden aan private investeringen komen los

Dat met zo’n divers gezelschap aan verschillende tafels is gewerkt is uniek in de wereld. Het zorgt er bovendien voor dat de schop straks ook snel de grond in kan. De klimaatverandering wacht niet. Volgens de organisaties is er in de plannen aandacht voor het voorkomen van een oneerlijk internationaal speelveld voor Nederlandse bedrijven. Hierdoor kan alleen al de industrie tot 2030 naar verwachting zo’n 9-15 miljard investeren in verduurzaming.

Noordzee als stroomcentrale

Uit het vandaag gepresenteerde pakket wordt duidelijk dat met name de Noordzee de nieuwe ‘stroomcentrale’ van ons land wordt dankzij verdere uitrol van wind op zee. Hier hebben de organisaties zich in hun NL Next level plan altijd hard voor gemaakt. Verder spelen nieuwe technologieën als groene waterstof een belangrijke rol in het akkoord, evenals de uitwisseling van CO2, warmte en elektriciteit. Jaarlijks worden straks verder zo’n 30.000 tot 50.000 woningen verduurzaamd. Voor de mobiliteit ligt er een ambitieus pakket dat helpt binnensteden schoner te maken en waardoor mensen bewuster en anders gaan reizen. In 2030 moeten er 2 miljoen elektrische auto’s rondrijden en 1,8 miljoen laadpalen staan. Verder gaat komend jaar eindelijk serieus verkend worden hoe we anders en eerlijkerkunnen gaan betalen voor mobiliteit. Boeren en tuinders leveren een belangrijke bijdrage met precisielandbouw, het vastleggen van koolstof in de bodem, klimaatvriendelijke bouwplannen en de productie van duurzame energie.

Borgen

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben na de zomer gezamenlijk een aantal zorgen geuit. Dit lijkt geadresseerd. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de internationale concurrentiepositie van de industrie en is een slim systeem ontwikkeld dat industriële bedrijven uitdaagt om met eigen CO2-reductieplannen het maximale uit zichzelf te halen voor een schoner Nederland. Ook is een stok achter de deur ingebouwd; goed gedrag wordt beloond en het niet nakomen van afspraken wordt afgestraft. Daarnaast kan Nederland nieuwe groene investeringen blijven aantrekken. Verder ligt er een goed systeem om de afspraken te borgen en worden om de vijf jaar de afspraken grondig herijkt.’

Iedereen steekt zijn nek uit

Volgens de ondernemingsorganisaties steken alle partijen aan de klimaattafels hun nek ver uit. ‘Het is dan ook buitengewoon jammer dat na een jaar constructief samenwerken de milieubeweging en de FNV zich langs de zijlijn positioneren en niet meer deelnemen aan de onderhandelingen. Tegelijkertijd zijn het uiteindelijk de partijen in het veld – de bedrijven, burgers en overheden – die moeten gaan investeren en resultaat  moeten boeken.’