Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Koninklijk bezoek aan de Betuwe

Op 29 mei 2019 brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een streekbezoek aan de Betuwe. Bij dit bezoek komen de belangrijkste thema’s van de streek aan bod, zoals duurzaamheid en innovatie. Maar ook manieren om aan goed personeel te komen, zoals vakonderwijs en arbeidsmigratie. Het perspectief van de jongeren is het afsluitende onderwerp van dit bezoek. Zij bezoeken bedrijven in de gemeente Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe. In Culemborg zullen ze in gesprek gaan met onder meer jongeren.

De Betuwe staat bekend om onder andere de fruitteelt, bomenteelt en de logistiek. Bedrijfstakken waar het momenteel erg goed mee gaat. De bloeiende economie in de Betuwe heeft ook een keerzijde. Het is al lange tijd moeilijk voor ondernemers om werknemers te vinden. Daarom komen deze meer en meer uit andere Europese landen, met name uit Oost-Europa. De huisvesting van deze werknemers is een actueel onderwerp. Samen met onderwijsinstellingen werken de ondernemers ook aan gerichte opleidingen om in de toekomst gemakkelijker geschoold personeel te vinden.

Neder-Betuwe

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima starten het streekbezoek in Opheusden, gemeente Neder-Betuwe, waar zij bij het gemeentehuis welkom worden geheten door onder andere de commissaris van de Koning, John Berends. Aansluitend gaat het gezelschap naar Tree Centre Opheusden (TCO) en laanboomkwekerij Volentis. TCO is een overkoepelende handelsvereniging van 150 aangesloten laanboomkwekers die zich gezamenlijk inzetten voor handel, kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten. Familiebedrijf Volentis is 1 van deze kwekerijen. Tijdens een rondgang door de laanboomkwekerij krijgen de Koning en Koningin uitleg over innovaties op het gebied van enten, rooien, bestrijding van boomziekten, containerteelt en gotenteelt en spreken zij onder andere met studenten van VMBO Helicon.

Tiel

De logistieke hotspot Rivierenland in Tiel staat op de vijfde plaats van de ranglijst van beste logistieke hotspots in Nederland. Koning en Koningin bezoeken daar op bedrijvenpark Medel transportbedrijf Vonk. Een familiebedrijf dat ooit is begonnen als vervoerder van fruit, maar zich heeft ontwikkeld tot specialist in het vervoer en de op- en overslag van witgoedproducten in Europa. Zij zullen daar onder meer praten met ondernemers, medewerkers, leerlingen en vertegenwoordigers van de logistieke hotspot Rivierenland en opleidingsinstituut ROC Rivor over ondernemen, innovatie, onderwijs en samenwerking.

West Betuwe

De eerste peren hangen al aan de bomen als de Koning en Koningin vervolgens in Geldermalsen in de gemeente West Betuwe de proeftuin van Koninklijke FruitMasters aandoen. Deze fruitcoöperatie met ruim 400 aangesloten fruittelers, zorgt voor de verkoop van het fruit in binnen- en buitenland. In de proeftuin krijgt het Koninklijk Paar uitleg over initiatieven op het gebied van circulaire fruitteelt, arbeidsmigratie en beroepsonderwijs om de toekomst van de fruitteelt te waarborgen. In het nabijgelegen sorteer- en pakstation wordt dieper ingegaan op de automatisering en de overstap naar duurzame verpakkingen zonder plastic.

Culemborg

Afsluitend bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het Stadhuis van Culemborg. Jongeren zijn hier gespreksthema én gesprekspartner. Tijdens een rondetafelgesprek wordt stilgestaan bij jeugdproblematiek in Nederlandse steden en bij de op maat gemaakte aanpak waarmee Culemborg zijn jongeren weer op weg helpt. De Koning en Koningin spreken met de jongeren en hun begeleiders van gemeente, politie en jeugdzorg, over hun reïntegratie, valkuilen en successen. Het streekbezoek eindigt op de Markt met een optreden van leerlingen van de 2 plaatselijke middelbare scholen.