Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Kwart van Overijsselse bedrijfsleven in gevarenzone

Een derde van ondernemers in de provincie Overijssel ondervindt nauwelijks of zelfs positieve effecten van de coronacrisis. Anderzijds geeft bijna een kwart van de ondernemers aan dat het bedrijf in de gevarenzone verkeert: meer steun, dan wel herstructurering van het bedrijf, is nodig om te kunnen overleven. Dat blijkt uit de tweede ondernemerspeiling naar de effecten van de coronacrisis op het regionale bedrijfsleven. Meer dan 600 ondernemers vulden in september de vragenlijst in. De eerste ronde van de ondernemerspeiling vond in juni plaats.

Omzetontwikkeling
Uit de cijfers blijkt dat meer ondernemers over de afgelopen maanden een omzetgroei rapporteren. In juni gaf 8% aan een hogere omzet te hebben. In de enquête van september is dat aantal gegroeid naar 15%. Verder blijkt dat de groep ondernemers die in de afgelopen vier kwartalen te maken heeft met een omzetvermindering van meer dan 60%, afneemt. In juni behoorde 26% van de ondernemers tot deze groep, maar in september was dat gedaald naar 12%.

Het lijkt er daarmee op dat het beter gaat, maar uit de enquête blijkt dat 49% van de respondenten liquiditeitsproblemen heeft. Een zorgelijk punt, wat kan betekenen dat in het najaar en voorjaar 2021 er nog grote gevolgen komen.

Steunmaatregelen
In de peiling is ook gevraagd naar de steunmaatregelen. Een meerderheid van de ondernemers in Overijssel vindt de landelijke en regionale steunmaatregelen voldoende. 40% van de ondernemers maakt er gebruik van. Daarvan is het uitstel van belastingen het populairst. Maar uitstel betekent geen afstel en doordat er nog geen duidelijkheid is over de terugbetaling kunnen ondernemers geen plannen maken. Ondernemers willen liever geen nieuwe kredieten aanvragen en als die aan de orde zijn worden er door de banken veel zekerheden gevraagd. Deze kunnen echter in deze tijd niet gegeven worden.

Personeel
De arbeidsmarkt is ingewikkeld. Enerzijds zijn er bedrijven die een overschot aan personeel hebben terwijl anderen een tekort hebben. Het faciliteren van werk-naar-werk is een belangrijk middel om het personeelsprobleem het hoofd te bieden. Daarnaast is omscholing ook een middel om werknemers arbeidsfit te houden. Ook het bieden van stageplaatsen is belangrijk. Vroeg of laat hebben we de studenten nodig voor de toekomst van bedrijven, ook op het gebied van innovatie.

Perspectief
Ondernemers vragen om duidelijkheid en een “stip op de horizon”: waar gaan we naar toe, welke keuzes gaan we samen maken? Dit vraagt om investeren in de economie van de toekomst, waar de maakindustrie een belangrijke rol vervult. Nog los van de belemmeringen die er zijn door het stikstofdossier en de vergunningverlening. Maar ook werken aan een optimaal vestigingsklimaat: sterke binnensteden, voldoende woningen, een goed cultuuraanbod en een goede bereikbaarheid.

Derde peiling
De derde en laatste peiling staat gepland voor november van dit jaar. De peilingen worden uitgevoerd in een samenwerking tussen provincie Overijssel, Oost NL, VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden.

Download hier de rapportage van de tweede ondernemerspeiling Overijssel.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Bakker, MKB-Midden Nederland, telnr. 06 – 113 516 91, e-mail h.bakker@mkb.nl