Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Laat je niet verrassen door fraude!

Fraude is van alle tijden en overal. We hebben ook van Achterhoekse bedrijven recent vernomen dat ze hiermee te maken hebben. Dit digitale tijdperk biedt fraudeurs een veelvoud aan mogelijkheden om ondernemers te benadelen. De meest voorzichtige optelsom komt uit op circa 4 miljard euro schade door fraude op jaarbasis, dat is 10 miljoen euro per dag. Fraude kent veel vormen en er komen steeds nieuwe variaties bij. Denk aan identiteitsfraude (zowel van personen als bedrijfswebsites of mailadressen), spookfacturen, faillissementsfraude en cyberfraude.

Delen van informatie
Om deze (nieuwe) vormen van criminaliteit tegen te gaan, is -naast opletten en gezonde argwaan door ondernemers zelf- intensivering van de publiek-private samenwerking essentieel. Ook is het van belang dat de Autoriteit Persoonsgegevens meewerkt om informatie delen mogelijk te maken. Dit gebeurt in het Verenigd Koninkrijk waardoor op jaarbasis al enkele miljarden schade wordt voorkomen.

Fraudehelpdesk
Voor advies, voorbeelden en informatie kunnen ondernemers terecht bij de Fraudehelpdesk. Vooraf informeren bij de helpdesk, ook bij geringe twijfel, heeft al veel schade voorkomen. Met slachtoffers wordt meegedacht over het beperken van schade en het doen van aangifte. Of er wordt verwezen naar een partij die daarbij kan ondersteunen.

Ondernemers willen bezig zijn met zakendoen. Hun producten of diensten aan de man brengen en daar inkomsten uit genereren. Het is dan ook bijzonder zuur als fraudeurs kans zien een (groot) deel van die inkomsten naar zich toe te trekken. Het kennen van de risico’s en weten hoe te handelen helpt om die fraudeurs de voet dwars te zetten.

Ontdek hoe je het herkent en laat je als ondernemer niet verrassen:

Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland
Platform Veilig Ondernemen (PVO) is een platform waar publieke en private partijen samenwerken waar we mee samenwerken en afstemmen. PVO organiseert meetings onder de naam Kiek Uut informatiebijeenkomsten waaraan ondernemers kosteloos deel kunnen nemen. Voor de planning zie: https://www.pvo-oostnederland.nl/agenda/

Failissementsfraude
Vertrouw je een bedrijf of order niet, dan kun je ook rondvragen in je netwerk of via google zoeken naar informatie. Wees op je hoede bij aanbieders die slechts beschikken over een 06-nummer of een e-mailadres zonder eigen domeinnaam. Websites of e-mailberichten vol spelfouten zijn uiteraard geen goed teken, al nemen dergelijke verschijnselen af en groeit de ‘professionaliteit’ hierin. Als aanbiedingen te goed klinken om waar te zijn, dan is dat meestal zo. Gebruik bronnen als Fraudehelpdesk, Kamer van Koophandel, zoeken op internet en collega-ondernemers voor meer zekerheid – dat is geen overbodige luxe. Informatie over faillissementsfraude, waar ook veel ondernemers te lijden van hebben, is te vinden op de standpuntpagina Faillissement.

Praktische zaken:
Let op de uitstraling van materiaal of medewerkers van bedrijven die een opdracht uitvoeren, zoals reclame-uitingen op bedrijfsbus/-auto, bedrijfskleding, identificeren.
www.meldmisdaadanoniem.nl.