Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Landelijke ontwikkelingen

Rijk/Kabinet

Vorige week heeft het Kabinet een eerste pakket van maatregelen genomen ter voorkoming van stikstof. De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat naar 100 kilometer overdag, via veevoer wordt de ammoniakuitstoot verlaagd en het Kabinet introduceert een warme saneringsregeling voor varkenshouders. Zie ook de Kamerbrief van minister Schouten (samen met ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven) aan de Tweede Kamer.

RIVM

Samen met het PBL heeft het RIVM recent berekeningen gemaakt voor de ministers om inzicht te geven in de effecten van de verschillende maatregelen. In die berekeningen is gekeken hoeveel depositieruimte de voorgenomen maatregelen opleveren. Ook is berekend hoeveel depositieruimte nodig is om woningbouw te realiseren. In de berekeningen is het effect van de stikstofdepositie per Natura 2000 gebied doorgerekend. Daarom zijn de berekeningen generiek en moeten de resultaten gezien worden als betrouwbaar, maar indicatief. Dit betekent dat die resultaten bij nadere uitwerking van bouwplannen en maatregelen per locatie iets kunnen veranderen.

VNO-NCW / MKB-Nederland

Vanuit Den Haag is recent vanuit de ondernemersorganisaties met enige kritiek op de Kabinetsplannnen gereageerd op de aangedragen oplossingen.

Crisisberaad van ondernemers over stikstof en PFAS from VNO-NCW en MKB-Nederland on Vimeo.

Landelijke taskforce

Op 15 november is in Den Haag de Landelijke Taskforce Stikstof bij elkaar gekomen om bijgepraat te worden op de dossiers stikstof en PFAS. Naast VNO-NCW en MKB-Nederland zitten in dit overleg vertegenwoordigers aan tafel van de verschillende landelijke brancheverenigingen. Vanuit de regio’s is onder andere Rob Oostermeijer, hoofd Beleidszaken VNO-NCW Midden, bij dit landelijke overleg aanwezig.