Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ledennieuws Stedendriehoek februari 2020

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het MKB bevorderen. Elke MKB-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Zij kunnen maximaal €24.999 krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal €500.000 te krijgen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject. Meer actuele informatie over de SLIM-regeling? Ga naar www.venntiv.com

 

Zero Waste

Zero Waste is een initiatief van Heijmans Bouw & Techniek, Jan Zevenhuizen en Cirkelstad Apeldoorn en onderdeel van de strategie van Heijmans in 2023 volledig circulair te bouwen en onderhouden. Zij combineren concreet projecten, kennis, opslag en transport op duurzame wijze binnen de regio Apeldoorn en brengen o.a. afvalstromen in kaart. Zij beschouwen dit niet meer als afval, maar als grondstof. In vergelijking met grote projecten ligt de uitdaging in de complexiteit van vele opdrachten en kleinere hoeveelheden. Met een Elektrische Volkswagen Crafter wordt alles opgehaald. Zij kozen er voor een bestuurder in te zetten die bezig is te re-integreren binnen zijn werkveld. Deze kan zo  weer in contact komen met projecten en collega’s en later opnieuw duurzaam inzetbaar zijn. Gedurende het project wordt steeds duidelijker welke grondstoffen nog waarde hebben als materiaal of als bestaand product waar ze een nieuwe bestemming voor zoeken. www.heijmans.nl 

 

Metos Deventer: keuze voor energiezuinige grootkeukenapparatuur nog aantrekkelijker in 2020

Bedrijven die willen investeren in energiezuinige grootkeukenapparatuur kunnen vanaf 1 januari 2020 wederom rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit voordeel kan oplopen tot wel 45 procent aftrekbare kosten van de fiscale winst bovenop de gebruikelijke afschrijving. De Nederlandse Overheid investeert in 2020 meer in duurzaam koken door de focus op het terugdringen van CO2-uitstoot. Het budget voor de EIA bedraagt – net zoals in 2019 – 147 miljoen euro. Energiezuinige bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de Energielijst 2020 komen in aanmerking voor subsidie. Check voor meer informatie:  https://www.metos.nl/nieuws/nieuws_energiezuinige-grootkeukenapparatuur-nog-aantrekkelijker

 

CCsTanken bij de Boer

CCS Energie-advies (CCS) heeft een droom: meewerken aan duurzame landbouw. Om duurzame landbouw te kunnen realiseren, moet er eerst een ander probleem worden opgelost: duurzaam transport. Daarom is CCS jaren geleden al begonnen met het ontwikkelen van een nieuw concept: Tanken bij de Boer. De naam zegt het al; een tankstation op de boerderij. Een groen gas tankstation dat bijdraagt aan de duurzame landbouw. Niet alleen de boer zelf, maar ook mensen uit de buurt kunnen gebruik maken van het duurzame tankstation om te tanken! Het groene gas wordt op de boerderij geproduceerd door het vergisten van mest en het opwerken van het daaruit vrijgekomen biogas tot groen gas.

Het eerste volwaardige groen gas tankstation bij de boer is sinds januari 2020 operationeel bij Melkveebedrijf De Marke, proefbedrijf van Wageningen University and Research Group. Naast de medewerkers kunnen ook klanten hier groen gas tanken.

www.ccsenergieadvies.nl

 

Ambitieuze ondernemers op weg naar doorbraak met ondernemersprogramma Groeiversneller van Centraal Beheer

Op donderdag 23 januari is de eerste groep ondernemers gestart met het ondernemersprogramma Groeiversneller van Centraal Beheer. Want wie ambitieus is, wil vooruit. Maar waarnaartoe precies, en hoe dan? Dat is altijd de grote vraag. Zeker in een tijd waarin de concurrentie steeds feller wordt.

In 8 dagdelen werken ondernemers, samen met deskundige groeibegeleiders en collega-ondernemers, aan het maken van een strategisch groeiplan. Deelnemers krijgen daarnaast ook toegang tot de ondernemersnetwerken van nlgroeit, Port4Growth en Centraal Beheer. Stuk voor stuk platformen van ondernemers die elkaar willen helpen aan zakelijk succes.

Over Groeiversneller
Op initiatief van het ministerie van Economische Zaken ontwikkelde Port4Growth het meerjarige programma Groeiversneller. Centraal Beheer heeft dit succesvolle programma samen met Port4Growth doorontwikkeld naar een verkorte variant, waardoor het toegankelijk wordt voor een veel grotere groep ondernemers.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie de website: centraalbeheer.nl/groeiversneller.

 

De G-Rekening

Als u personeel inleent, doet u er verstandig aan om alleen zaken te doen met bureaus die beschikken over een G-rekening. Dit is een geblokkeerde bankrekening die alleen gebruikt mag worden voor de betaling van loonheffingen en/of btw.

Stel, u ontvangt een factuur van de uitlener en u betaalt deze netjes. De uitlener verzuimt echter om over de door u betaalde factuursom loonheffingen en/of btw af te dragen. De belastingdienst kan u dan – als inlener – hiervoor alsnog aansprakelijk stellen. Dit heet inlenersaansprakelijkheid. Naast deze inlenersaansprakelijkheid, kennen we ook ketenaansprakelijkheid. Dit komt voor wanneer een Hoofdaannemer werk uitbesteedt aan een Onderaannemer. De onderaannemer kan op zijn beurt ook weer werkzaamheden uitbesteden etc. Hier spreken we van ketenaansprakelijkheid. In beide gevallen beperkt u uw risico van aansprakelijkheid door het geschatte (afgesproken) bedrag aan loonheffingen en/of btw op de G-rekening te storten. Een bijdrage van Operatiz BV: Strategic Workflow. www.operatiz.nl 

 

Nieuwe website voor bedrijventerreinen Zutphen

De websites van Parkmanagement Zutphen en Bedrijvenkring Zutphen zijn samengevoegd op één adres. Voortaan vind je al het relevante nieuws voor bedrijven op de bedrijventerreinen de Mars, de Revelhorst, de Stoven en de Lage Weide op één adres: www.bedrijvenkringzutphen.nl. Op deze website is een deel gereserveerd voor Parkmanagement Zutphen. Je komt daar ook via het vertrouwde adres www.parkmanagementzutphen.nl. Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van parkmanagement? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief: http://www.parkmanagementzutphen.nl/

 

HVE over groene energie

Het elektriciteitsnet raakt overbelast. Nu al ligt in grote delen van Nederland de aanleg van zonnevelden en windparken stil omdat het stroomnet dat niet meer aankan. Apeldoorner Tanju Özel van het bedrijf HVE zegt dat hij tenminste een deel van de oplossing heeft. Het elektriciteitsnet is nu al overbelast en dat kan tijdspad en marsroute naar de energietransitie helemaal in de war schoppen. Daar is iedereen – van netbeheerders, tot kabinet en kennisinstellingen als TNO – het wel over eens. Er liggen op dit moment kant-en-klare plannen voor 700 megawatt groene energie stil; windparken en zonnevelden die er niet mogen komen, omdat ons energienetwerk dat niet aankan. Omgerekend zouden ‘we’ er 185.000 woningen mee van energie kunnen voorzien. ,,Je kunt gerust stellen dat er sprake is van een dringend en complex probleem”, zegt Joost Laarakkers van TNO. Lees hier het hele artikel in de stentor.

 

Universiteit Twente en Leadax ondertekenen convenant voor samenwerking in research & development.

Met haar circulaire bouwmaterialen uit afval verovert Leadax sinds 2017 de wereld en heeft inmiddels diverse prijzen op het gebied van innovatie en circulaire economie in ontvangst mogen nemen. Leadax omarmt hoogwaardige technologie, duurzaamheid én ondernemerschap. Dit sluit naadloos aan bij Universiteit Twente met haar vermaarde kennis op vakgebieden als materiaalkunde, life sciences & natuurwetenschappen als meest ondernemende universiteit van Nederland. Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft deze samenwerking geïnitieerd. Lees hier het hele artikel.