Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Logistics Valley Rivierenland: samen sterk voor logistiek in Rivierenland

Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform Transport & Logistiek Rivierenland en de Logistieke Hotspot Rivierenland. LV-R is gevestigd op bedrijventerrein Medel, in het ‘Huis van de Logistiek’ aan de Medelsestraat Oost 17 in Tiel.

LV-R is opgericht zodat door samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid de logistiek in het gebied nóg sterker wordt. Dat gebeurt onder meer door deze partners van LV-R elkaar vaak te laten ontmoeten. In projecten, maar ook in het logistiek café waar regelmatig themabijeenkomsten worden gehouden. Want alleen door samenwerking is het mogelijk regionaal een logistiek-vriendelijk klimaat te creëren, met een gelijk speelveld voor alle betrokkenen.

LV-R faciliteert en verbindt, en helpt ondernemers plannen en ideeën te vertalen naar concrete projecten. Als verbindende factor maakt LV-R mogelijk wat ondernemers willen op dit gebied. Bovendien spant LV-R zich in om daar geld bij te vinden, bijvoorbeeld in samenwerking met provincie Gelderland of via het Regionaal Investerings Fonds. De projecten kunnen betrekking hebben op thema’s als arbeidsmarkt, verduurzaming en innovatie.

Naast bestuurlijke samenwerking en aanjagen van projecten heeft LV-R nog een derde taak: middels intensieve communicatie laten zien dat logistiek belangrijk is als economische drager voor de regio Rivierenland. En dat alle betrokkenen er samen de schouders onder zetten. Die communicatie vindt plaats op bijeenkomsten, middels een website en nieuwsbrieven en op evenementen als de open dagen van de logistieke sector, waarvan er 31 oktober weer een is.

Logistics Valley Rivierenland werkt in Logistics Valley samen met de hotspots Nijmegen en Liemers-Achterhoek.

Huis van de Logistiek, waar LV-R gehuisvest is en bijeenkomsten houdt.