Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Logistiek Café woensdag 13 november 2019

Het eerste Logistiek Café van Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is op woensdag 13 november vanaf 15.00 uur in het Huis van de Logistiek op Medel. Het is bestemd voor vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die al partner zijn van LV-R, maar ook voor toekomstige partners.

Het bestuur van de LV-R deelt er zijn plannen met u, geeft een overzicht van de jongste projecten, maar wil vooral weten wat er onder ondernemers en bestuurders van organisaties aan wensen en behoeften leeft. Er is na het programma ruim gelegenheid met elkaar te praten onder het genot van ‘bier en bitterballen’.

Het Huis van de Logistiek ligt aan de aan de Medelsestraat Oost 17 in Tiel, u bent van harte welkom.

Over LV-R

Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is de nieuwe stichting, die het Platform Transport & Logistiek Rivierenland en de Logistieke Hotspot Rivierenland als voorgangers had. LV-R is gevestigd op bedrijventerrein Medel, in het ‘Huis van de Logistiek’ aan de Medelsestraat Oost 17 in Tiel.

LV-R is opgericht zodat door samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid de logistiek in het gebied nóg sterker wordt. Dat gebeurt onder meer door deze partners van LV-R elkaar vaak te laten ontmoeten. In projecten, maar ook in het logistiek café waar regelmatig themabijeenkomsten worden gehouden. Want alleen door samenwerking is het mogelijk regionaal een logistiek-vriendelijk klimaat te creëren, met een gelijk speelveld voor alle betrokkenen.

LV-R faciliteert en verbindt, en helpt ondernemers plannen en ideeën te vertalen naar concrete projecten. Als verbindende factor maakt LV-R mogelijk wat ondernemers willen op dit gebied. Bovendien spant LV-R zich in om daar geld bij te vinden, bijvoorbeeld in samenwerking met provincie Gelderland of via het Regionaal Investerings Fonds. De projecten kunnen betrekking hebben op thema’s als arbeidsmarkt, verduurzaming en innovatie.

Naast bestuurlijke samenwerking en aanjagen van projecten heeft LV-R nog een derde taak: middels intensieve communicatie laten zien dat logistiek belangrijk is als economische drager voor de regio Rivierenland. En dat alle betrokkenen

er samen de schouders onder zetten. Die communicatie vindt plaats op bijeenkomsten, middels een website en nieuwsbrieven en op evenementen als de open dagen van de logistieke sector.

Logistics Valley Rivierenland werkt in Logistics Valley samen met de hotspots Nijmegen en Liemers-Achterhoek.

Contactpersoon VNO-NCW Rivierenland
Eugenie Savrij Droste, regiomanager