Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Marcel Hielkema: ‘De nieuwe visie van VNO-NCW is een koers die veel ondernemers in Midden- en Oost-Nederland al in praktijk brengen’

Half februari lanceerden VNO-NCW en MKB-Nederland hun nieuwe koers en toekomstvisie: “Ondernemen voor Brede Welvaart”. De reacties liepen uiteen van heel positief “mooi dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen” tot sceptisch “we moeten nog maar zien of het ook gebeurt” en “wat blijft er nog van ondernemen over?”. Is het streven naar brede welvaart dan zo’n drastische koerswijziging?

Persoonlijk denk ik dat dit wel meevalt. Laat alsjeblieft duidelijk zijn: veel bedrijven kampen met de voortdurende gevolgen van de coronacrisis. Tegelijkertijd laten juist ondernemers de afgelopen maanden zien wat ondernemerschap ook betekent: snel schakelen, wendbaarheid, samenwerking en ongelooflijk sterke schouders. Dat toont de kracht van de ondernemers in Midden- en Oost-Nederland.

Uitdagingen met samenwerkingen volgens Nieuw Rijnlands model
Wanneer we de activiteiten in onze regio tegen deze toekomstvisie aanhouden, zien we in de praktijk dat veel bedrijven al langer met punten uit dit landelijk plan bezig zijn en welke verantwoordelijkheid ze nemen. Voor velen is dit dus een koers die al eerder is ingezet. Het is positief en belangrijk dat dit nu ook duidelijk en positief naar de samenleving gecommuniceerd wordt.

De drie pijlers van het plan voor een brede welvaart gaan dan ook over een economie waarin het goed ondernemen is, die zorgt voor economische groei met een arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke kansen heeft en mee kan doen in een prettige omgeving, waarbij we oog hebben voor de effecten van ons handelen op het klimaat. De werkgeversorganisatie geeft aan dat de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, te groot zijn om ieder apart op te lossen. Samenwerking in een nieuw Rijnlands model is dan ook een must. Met een goede samenwerking tussen private en publieke partijen. Economische groei, inclusieve samenleving, een duurzame leefomgeving, het zijn zaken die de afgelopen jaren én de komende jaren voorop staan bij onze vereniging. Waarbij recente en toekomstige projecten en initiatieven laten zien, wat wij als regionale vereniging concreet met onze inspanningen doen. Voor, door en mét ondernemers. Waarin ons vertrekpunt ‘ondernemers versterken en ondernemerskracht bundelen’, tot zijn recht komt.

Investeren
We kunnen dit alleen realiseren als ook het verdienvermogen van onze economie en bedrijven in stand blijft. Daarvoor zijn investeringen in kennis, infrastructuur, een goede internationale positie, aandacht voor Europa en een eerlijk speelveld van buitengewoon belang. En ook dat staat beschreven in de nieuwe koers. Als vereniging VNO-NCW Midden maken we ons daar in Midden- en Oost-Nederland sterk voor.

Een volledig nieuwe koers?
Nee dus! Het is een bevestiging van een koers die al eerder is ingezet en waar veel werkgevers in de regio zich in herkennen. In samenwerking met de overheid willen we die ondernemende rol in de komende jaren nog meer pakken en laten zien. Want over het uiteindelijke doel zijn we het met elkaar eens; een brede welvaart voor iedereen in Nederland. Een uitdaging die we samen oppakken!

Marcel Hielkema
voorzitter VNO-NCW Midden