Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

‘Mededeling TenneT enorme domper voor energietransitie en vestigingsklimaat’

Gisteren meldde landelijk netbeheerder TenneT dat veel projecten van bedrijven om slimmer stroom te delen in de regio midden (Gelderland, Utrecht en Flevoland) slechts minimaal doorgang kunnen vinden. Veel leden van VNO-NCW Midden waren hier juist mee bezig op verzoek van de overheid en netbeheerders om het elektriciteitsnet te ontlasten. ‘Dit is dan ook een enorme domper voor de energietransitie,’ aldus Marcel Hielkema, voorzitter van VNO-NCW Midden. ‘Voor de netverzwaring rond is zijn we jaren verder en juist slimmer met stroom omgaan is broodnodig voor de toekomst.’

Analyse TenneT
Uit een recente analyse van TenneT is gebleken is dat de ruimte voor extra elektriciteitsgebruik door het toepassen van flexibele contracten, waarbij energieverbruik in de tijd verplaatst wordt, minimaal is. ‘Dit raakt veel van onze leden en de bedrijventerreinen waar we sinds meer dan een jaar werken aan slimme oplossingen om energie te delen. Dat kan nu nog slechts minimaal’, geeft Hielkema aan. ’Nu wordt het nog belangrijker dan hiervoor dat het elektriciteitsnet versneld verzwaard wordt’.

Het net zit vol en flexibiliseren is een van de weinige oplossingen
De afgelopen tijd hebben de netbeheerders en de overheid ondernemers steeds opgeroepen om te werken aan flexibiliteit in het energienet. ‘Expliciet hebben wij als werkgeversorganisatie steeds aangegeven dat netbeheerders er niet alleen voor staan, maar dat heel veel van onze leden willen meewerken aan oplossingen. Zo ook op de meer dan 30 energiehubs in wording in ons werkgebied. De verbazing is dan ook enorm groot dat TenneT gisteren heeft aangegeven dat het verlagen van het totaal gecontracteerde vermogen van ondernemers op een bedrijventerrein meer problemen oplevert dan dat individuele bedrijven hun huidige contracten gaan benutten. Dat is een boodschap die moeilijk is uit te leggen aan ondernemers,’ reageert Hielkema.

Snel in overleg
VNO-NCW Midden wil zo spoedig mogelijk in overleg met TenneT, de regionale netbeheerders, provincie en gemeenten om met elkaar tot de bodem uit te zoeken hoe dit zit en hoe we dit snel kunnen oplossen. ‘Onze leden verwachten bijvoorbeeld van de netbeheerders dat er transparantie komt in de belastbaarheid van het net. Wij blijven als ondernemers, samen met kennisinstellingen, overheden en andere betrokkenen op bedrijventerreinen, werken aan oplossingen die kunnen zodat bedrijven voldoende stroom houden om te kunnen opereren, te groeien en te verduurzamen. We gaan er daarbij vanuit dat TenneT dan ook aan tafel zit om mee te denken in wat er wél mogelijk is,’ aldus Hielkema.

Één van de grootste knelpunten in ons vestigingsklimaat
Er is al veel tijd en geld geïnvesteerd in allerlei projecten om slimmer met stroom om te gaan op bedrijventerreinen door ondernemers’, aldus Hielkema. Volgens de voorzitter van VNO-NCW Midden is de netcongestie inmiddels één van de grootste knelpunten in ons landelijke en regionale vestigingsklimaat. ‘Naast natuurlijk het feit dat het al die ondernemers hindert die versneld willen verduurzamen om de klimaatdoelen van 2030 te halen’.

———————————————————–

Op 10 februari jl. heeft De Stentor een artikel gepubliceerd over dit onderwerp: Propvol stroomnet? Bedrijven hadden een oplossing (maar dat kan nu helemaal niet) | Zwolle | destentor.nl (Premium)