Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Meer snelheid in ondersteuning ondernemers in coronacrisis nodig

De gemeenten in de Cleantech Regio hebben snel en positief gereageerd op de oproep die VNO-NCW Stedendriehoek en MKB-Nederland Midden richting gemeenten hebben gedaan. In een brief pleitten de ondernemersorganisaties voor een lokaal noodpakket voor ondernemers, bovenop het steunpakket van het kabinet. De suggesties die in de brief zijn gedaan zijn door de meeste gemeenten opgepakt. De noodloketten voor ondernemers zijn ingericht, de inning van onroerendzaakbelasting, precario, toeristenbelasting is opgeschort. Ook de betalingstermijnen van de facturen van de ondernemers wordt in veel gemeenten verkort naar 14 dagen. De voorzitters van beide organisaties zijn blij met de reacties van de gemeenten.

De ondernemersorganisaties vinden dat in de aanpak van de coronacrisis de gezondheid van mensen eerste prioriteit is. Dit neemt niet weg dat er ook aandacht nodig is voor de gevolgen voor de bedrijven. Uit de meer dan 50 contacten die op dit moment met bedrijven uit de regio zijn geweest blijkt dat de impact heel groot is. Niet alleen in de bedrijven die op slot zijn, ook in de industrie zijn de gevolgen merkbaar. Rijn Platteel, voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek: “In de hele keten van bedrijven zien we stagnatie. Zo merken bedrijven die leveren aan de auto-industrie direct vraaguitval en aan de andere kant hebben ze te maken met problemen in de toelevering”. Ook in de dorpen en binnensteden is het stil. “De horeca is dicht en daarmee valt een deel van het bezoek aan een centrum weg. De detailhandel krijgt bijna geen klanten meer in de winkel. Dit gaat invloed hebben op winkelstructuren na de crisis”, zo meent Bas van Snippenburg, voorzitter MKB-Nederland Midden.

Zorgen om snelheid uitvoering
De voorzitters dringen aan op snelheid in de uitvoering van alle hulpmaatregelen. Van Snippenbrug: “De goede wil is er wel, maar over de snelheid van de uitvoering maken we ons nog wel zorgen. Bedrijven met een liquiditeitsprobleem moeten snel worden geholpen. Het is dan geen kwestie van weken maar van dagen. Het landelijke pakket aan maatregelen biedt een goede basis om ondernemers te helpen. In de regio gaat het erom dat we alles op alles zetten om de uitvoering van hulp goed te organiseren“.

Inkoop en aanbestedingen naar voren halen
Ander aandachtspunt is nog het kijken naar de mogelijkheden om inkoop en aanbestedingen naar voren te halen. “Hierdoor blijven bedrijven in de markt en kunnen medewerkers behouden blijven”, constateert Platteel. “We gaan ervan uit dat de gemeenten operationeel blijven, met name ook bij de vergunningverlening voor projecten”. Er moet ook nagedacht gaan worden over de tijd na de crisis. Daarvoor zullen de ondernemersorganisaties met suggesties komen.

Samen werken aan regionale aanpak
De ondernemersverenigingen roepen gemeenten op om te blijven investeren in de versterking van de economie. Die is juist nu noodzakelijk om te voorkomen dat er straks mensen werkzoekend worden. Ook roepen de ondernemersverenigingen gemeenten op om vooruit te kijken, zowel lokaal als regionaal. “Geleidelijk zullen we economisch weer gas bij moeten geven. We zijn dan ook verheugd dat de Regiodeal Cleantech Regio ingezet wordt als extra economische injectie. Het is hard nodig!”, aldus Platteel.

Contact
Loes Klanderman, regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek, tel. 06 – 512 797 75
Hans Bakker, regiomanager MKB-Nederland Midden, tel. 06 – 113 516 91