Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Minder rechtsbescherming voor ondernemers bij wijziging Wet WOZ

04-03-2019 – Hoe hoog – of juist hoe laag – de WOZ-waarde van een onroerende zaak is, kan van groot belang zijn. Voor de eigenaar die er belasting over moet betalen, maar ook voor andere belanghebbenden. Daarom zijn VNO-NCW en MKB-Nederland positief over het initiatief van het kabinet om de rechtsbescherming voor belanghebbenden te verbeteren. Zo wordt de individuele WOZ-beschikking vervangen door een zaaksgebonden beschikking. Daardoor kan iedere belanghebbende voortaan bezwaar maken tegen de beschikking.

Aantasten rechtsbescherming
Negatief is echter dat het wetsvoorstel ook voorstellen bevat die de rechtsbescherming juist aantasten, stellen de ondernemingsorganisaties. Zo vervalt de mogelijkheid voor nieuwe eigenaren of gebruikers om in het lopende jaar een WOZ-beschikking aan te vragen en daartegen bezwaar te maken. Zo’n tussentijdse beschikking is belangrijk, omdat het belang van ondernemers bij de WOZ-waarde groot is. Denk bijvoorbeeld aan de WOZ-waarde als bodemwaarde voor afschrijvingen.

Onjuiste WOZ-beschikkingen herzien
Ook een slechte zaak is het voorstel om onjuiste beschikkingen pas te herzien bij een afwijking van minstens 30 procent van de waarde die vastgesteld had moeten zijn. Nu is dat 20 procent, met een minimum van 5.000 euro. Dat moet onveranderd blijven, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.