Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ministerie EZK sluit MKB-deal met Achterhoek

De Achterhoek heeft een MKB deal met het Rijk gesloten. De MKB-deal richt zich op het verhogen van de arbeidsproductiviteit van minimaal 5% (binnen twee jaar) bij 100 Achterhoekse bedrijven. VNO-NCW Achterhoek is een van de partners en wordt betrokken bij de verdere uitwerking.

“Een verhoging van de arbeidsprestatie versterkt de positie van bedrijven. Dat is belangrijk voor de bedrijven zelf en voor de Achterhoek, want onze beroepsbevolking daalt sneller dan elders. Dus om te voorkomen dat bedrijven krimpen of vertrekken, moeten we in de Achterhoek kansen pakken en maatregelen nemen om onze arbeidsproductiviteit te vergroten,” aldus Jan Kaak, voorzitter van de Thematafel Smart Werken en Innovatie van 8RHK ambassadeurs. Zijn Thematafel pakt de MKB-deal op, samen met EZK. Jan Kaak: “We gaan heel concreet met ondernemers aan de slag. D’ran dus. We richten ons op bedrijven met zo’n 5 tot 100 medewerkers, uit verschillende branches en verdeeld over de Achterhoek. Bewust geen koplopers, maar juist bedrijven die meer in de luwte opereren. De screening van de bedrijven pakken we samen met onze partners op, de businessclub van de Graafschap, de accountmanagers voor het MKB bij de gemeenten, VNO-NCW, Sika, RCT Gelderland en de banken in de Achterhoek”.

Aanpak
De aanpak is als volgt:
Stap 1: In beeld brengen wat er moet gebeuren om de arbeidsprestatie te verhogen.
In workshops gaan groepen bedrijven (circa 10) aan de slag gaan met hun eigen vraagstelling. Op welke wijze kunnen zij de opbrengsten per medewerker in hun eigen organisatie laten stijgen? Resultaat is een concreet en praktisch verbeterplan met concrete maatregelen (denk: digitalisering, Human Capital, financiering of organisatie). Aansprekende bedrijven en experts zullen het programma ondersteunen.
Stap 2: Uitvoering van de maatregelen om de arbeidsproductiviteit te vergroten.
Dit gebeurt in groepen van circa 5 bedrijven, die in 1 jaar zo’n zes keer bij elkaar komen. De bedrijven delen zo hun kennis en ondersteunen elkaar bij de implementatie (voor en door ondernemers). De groepen worden begeleid door een deskundige procesbegeleider en zo nodig worden experts ingezet.

Extra maatregelen
Er komt een Achterhoekse Financieringstafel, om ervoor te zorgen dat MKB-bedrijven eenvoudiger aan kapitaal kunnen komen voor implementatie van maatregelen of doorgroei.
En we versterken de ondersteuning vanuit gemeenten naar MKB-ers.