Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

MKB-idee! ‘Samen leren en ontwikkelen in de Achterhoek’

In mei 2021 is de Achterhoekse MKB!DEE aanvraag ‘samen leren en ontwikkelen in de regio’ gehonoreerd door het ministerie van EZK en SZW. Met de toegekende 200.000 euro subsidie neemt een zestal technische mkb-bedrijven het voortouw om in hun organisatie een methode te ontwikkelen om tot een leercultuur te komen waarin medewerkers worden gestimuleerd om zichzelf voortdurend te blijven ontwikkelen. De leerresultaten en ervaringen worden via het opbouwen van een lerende community gedeeld met andere werkgevers en branches in de regio.

In deze derde tender zijn 63 projecten goedgekeurd. De goedgekeurde project ontvangen samen 10 miljoen. Hiermee wordt bij 170 MKB bedrijven plannen uitgevoerd die er toe leiden dat deze bedrijven efficiënter en effectiever gaan werken in de economie van de toekomst.

Lerende community Achterhoekse MKB bedrijven
De aanhoudende COVID-19-crisis heeft een ongekend effect gehad op de economie en de organisatie en de betekenis van werk in Nederland waaronder in de regio Achterhoek. Tijdens de COVID-19 crisis zijn werknemers werkloos geraakt of hebben hun werk in een versneld tempo anders moeten inrichten (5.000 werknemers hebben hun baan verloren in de Achterhoek en voor 40.000 werknemers is NOW aangevraagd). De MKB bedrijven in de metaal zijn hard getroffen door de huidige crisis en deze bedrijven zijn sterk vertegenwoordigd in de Achterhoek.

Met dit MKB!DEE voorstel gaan Achterhoekse MKB werkgevers zoals Lensink Constructie (Lievelde), Nijhuis Groep (Winterswijk), ETI (Aalten) en De Lepper (Doetinchem), EM Kwadraad (Ulft) en Wiggers (Winterswijk) met een vraagbehoefte op het gebied van leren & ontwikkelen van medewerkers binnen de sector Techniek en Metaal starten met een lerende community rondom het realiseren van een passende leercultuur. De bedrijven gaan samen aan de slag met het bedenken en de invoering van verbeteracties en gaan een lerende community oprichten om succesvolle instrumenten en strategieën voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) met elkaar te delen.

De deelnemende MKB-bedrijven onderstrepen het belang en de noodzaak van LLO van werknemers maar voor deze bedrijven is het lastig om de leercultuur van medewerkers te bevorderen en passende HR instrumenten toe te passen.

Arbeidsmarktcoaches ondersteunen
De bedrijven worden in hun individuele traject en het leren van elkaar begeleid door twee arbeidsmarktcoaches van VNO-NCW Midden en Gelders Vakmanschap. De te hanteren methodiek wordt ontwikkeld door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN, het Lectoraat Regionale Arbeidsmarkt-Onderwijs) en zij organiseren ook de lerende community activiteiten.

Drie projectfases
Het project kent drie fases. Tot oktober wordt door arbeidsmarktcoaches de behoeftepeiling bij de participerende bedrijven geïnventariseerd. In de tweede fase start het op maat opgestelde ontwikkeltraject per bedrijf. Hier is ruime aandacht voor coaching van directeuren, managers en leidinggevenden. Daarnaast staat het ontwikkeltraject voor individuele werknemers centraal. Ook wordt de lerende community ontwikkeld. Hierin kunnen leerervaringen -over leercultuur in het MKB worden gedeeld. Daarnaast worden workshops gehouden over de verschillende thema’s zoals instrumenten om de leercultuur te bevorderen, strategisch personeelsplanning, P&O netwerkcafé en financial engineering van scholings- en ontwikkelingstrajecten. Het project sluit af met een evaluatie en kennisverspreiding over de methodiek zodat andere bedrijven -ook uit andere branches- profijt kunnen hebben van de opgedane ervaringen.

In dit project wordt samengewerkt met de partners:

  • Deelnemende MKB- werkgevers; Lensink Constructie (Lievelde), Nijhuis Groep (Winterswijk),ETI (Aalten) en De Lepper (Doetinchem), EM Kwadraad (Ulft) en Wiggers (Winterswijk)
  • Werkgeversorganisaties; VNO-NCW Midden (penvoerder), Koninklijke Metaalunie
  • Werknemersorganisatie FNV
  • Aanbieders van kortdurend en flexibel onderwijs in de regio zoals Graafschap College en HAN
  • UWV
  • Adviseurs op het gebied van LLO; Gelders Vakmanschap, het Lectoraat Regionale Arbeidsmarkt onderwijs (HAN) en Leerwerkloket Achterhoek

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Caroline Rijnbeek of Haske van Aken.