Mobiliteit en bereikbaarheid

In de Achterhoek werken we gezamenlijk aan een goede bereikbaarheid en duurzaam vervoer. In dat kader is er vanuit de thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid een vragenlijst opgesteld om bij ondernemers uitvraag te doen welke behoefte er leeft voor laadinfrastructuur en elektrische (deel) auto’s.

In afstemming met o.a. de mobiliteitsmakelaars is de vragenlijst opgesteld. Graag ontvangen we zo veel mogelijk reacties van ondernemers, daarom het verzoek om de vragenlijst vóór 14 december in te vullen (klik op de afbeelding hiernaast).