Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Mobiliteitsmakelaars Achterhoek helpen werkgevers om kansen te benutten

Per 1 oktober is een team van Mobiliteitsfabriek door 8RHK Ambassadeurs aangesteld om een werkgeversaanpak rondom duurzame mobiliteit voor de regio Achterhoek op te stellen. Uitgangspunt van de aanpak is om met de bedrijven en betrokken partners concrete doelen rondom bereikbaarheid en CO2 reductie én deze te realiseren.

Dit initiatief sluit goed aan bij de lobbyactiviteiten van VNO-NCW Midden voor een goede bereikbaarheid van de regio’s, o.a. met focus op A12 en A15 (ViA15) en de werkgeversaanpak in samenwerking met o.a. Rijkswaterstaat.

Door middel van mobiliteitsmakelaars wil de regio Achterhoek werkgevers en werknemers gericht informeren en actief stimuleren om duurzame mobiliteitskeuzes te maken. Het doel van de werkgeversaanpak is om de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer, alsook de bereikbaarheid op de belangrijkste corridors zoals de A18-N18 te verbeteren.

Thema’s als aantrekkelijk werkgeverschap, thuiswerken, gezondheid van medewerkers, parkeerproblematiek, kosten van mobiliteit e.d. zijn nadrukkelijk ook onderwerp van gesprek.

Waarom een mobiliteitsmakelaar?

De Achterhoek is een economisch krachtige regio met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werkgever en werknemer. Dit willen we graag zo houden. Het op peil houden en verbeteren van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van Achterhoekse bedrijven en maatschappelijke voorzieningen in en buiten de Achterhoek, verdient blijvende aandacht. Belangrijk aandachtspunt is bovendien om het verkeer op een zo duurzaam mogelijke wijze plaats te laten vinden.

In de komende jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van bedrijven. Denk aan de verbreding van de A12, verkeersveiligheid en de verbetering van fietsinfrastructuur. Ook verandert de manier waarop wij ons willen verplaatsen, denk aan de opkomst van deelmobiliteit, de elektrische auto, speed pedelecs, thuiswerken en Mobility as a Service.

De mobiliteitsmakelaars zijn er om bedrijven te helpen omgaan met al deze ontwikkelingen in een veranderende wereld. Zij kunnen voor u de kansen voor uw bedrijf in beeld brengen en deze vertalen naar concrete oplossingen.

Kom vrijblijvend in contact met de mobiliteitsmakelaars

Ervaart u als bedrijf uitdagingen op het gebied van mobiliteit? Kijk op de webpagina van 8RHK ambassadeurs voor meer informatie over de mobiliteitsmakelaars en kom in contact met de makelaars voor een vrijblijvende (digitale) afspraak: www.8rhk.nl/werkgeversaanpak.