Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Mooie eerste resultaten na workshop Industriële Symbiose in Apeldoorn

Donderdagmiddag 13 juni kwamen rond de 20 organisaties uit Apeldoorn en omgeving bij elkaar bij om gedurende een intensief proces in kaart te brengen welke restromen men heeft als bedrijf en naar welke producten, materialen of kennis men op zoek is. Dit proces leverde vanmiddag een 20-tal veelbelovende matches op die nu verder onderzocht zullen worden. Gastheer deze middag was Reesink Agri.

Vraag en aanbod
Een twintigtal (maak)bedrijven in de regio Apeldoorn namen kosteloos deel aan alweer de 4e workshop Industriële Symbiose in Gelderland/Overijssel. Deze workshop wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland en georganiseerd door VNO-NCW, CIRCLES en Driven by Values aangevuld met lokale bedrijfsnetwerken. Doel van deze middag was om de bedrijven met elkaar in gesprek te brengen over aanbod van en vraag naar reststromen bij hun eigen bedrijf. De workshop werd geleid door Peter Mertens en Anne Tom Pathuis van Driven by Values.

Reststromen
Voor het ene bedrijf is een reststroom afval terwijl het voor een ander bedrijf juist een grondstof kan zijn die bijdraagt aan een nieuwe innovatie. De aanwezigen gaven aan dat de belangrijkste drijfveer vaak is het zoeken naar nieuwe verdienmodellen, maar om er daadwerkelijk mee aan de gang te gaan kwaliteit, kennis en regels toch el als belangrijkste belemmeringen werden gezien. De belangrijkste succesfactoren om te komen tot een uitwisseling is het delen van kennis en een goed netwerk. Na deze inleiding werd gestart met het delen van kennis, vraag en aanbod in twee groepen.

Workshop SIGMA
Industriële Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen (SIGMA) is een programma waarbij gebruik gemaakt wordt van een eenvoudige methode om innovatie in de industrie te versnellen.  Gedurende een intensief proces wordt tijdens de workshop door de deelnemers in een razend tempo zo veel mogelijk informatie uitgewisseld over hun branche-grenzen heen over grondstoffen, afvalstoffen, energie en andere innovatieve ideeën. Daarbij gaat het erom wat bedrijven over en nodig hebben. Dit kunnen concrete materialen of producten zijn maar ook kennis en reststromen. Door deze informatie van alle aanwezige bedrijven te combineren ontstaan interessante verbindingen met mogelijk nieuwe duurzame innovaties.

Het programma:

  • verbindt/faciliteert bedrijven
  • initieert en begeleidt initiatieven
  • neemt waar mogelijk belemmeringen weg en
  • zorgt ervoor dat goede verbindingen ook blijven bestaan en uitgroeien naar nieuwe business.

Resultaten
Aan het eind van de middag werden ongeveer 20 matches geteld. Een match is een mogelijke start van een samenwerking tussen 2 of meer bedrijven om te kijken of reststromen gebruikt kunnen worden. Dat is een mooi resultaat. De data worden ook nog opgenomen in de landelijke database en ook daar wordt nog gekeken of er matches te maken zij. Alle deelnemers krijgen nu eerst een terugkoppeling en worden indien gewenst verder begeleid bij de volgende stappen.

Ook geïnteresseerd? Kijk dan op de website w https://sigma.circles.nu/ voor meer informatie.