Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Nieuwe omscholingsregeling techniek en ICT

Neemt je als werkgever in de techniek of ICT een medewerker aan die uit een ander beroep komt óf wil je één van jouw werknemers omscholen naar een technisch of ICT beroep in jouw organisatie, dan kun je subsidie aanvragen voor de omscholing.

Vanuit VNO-NCW Achterhoek zijn we partner van het Achterhoeks Talentenfonds Op IJver. Daarom informeren we je graag over onderstaande omscholingsregeling techniek en ICT. Het gaat hier om een omscholingsregeling naar kansrijke beroepen in ICT en techniek. Met deze regeling wil het Ministerie van Economische Zaken stimuleren dat werkgevers nieuwe en bestaande werknemers aansporen een omscholingstraject te gaan volgen voor een baan in de techniek of ICT.

Voorwaarden met betrekking tot de regeling zijn o.a.:

➢ De kosten van het omscholingstraject moeten minimaal € 7.500,- bedragen. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50%.

➢ Ten minste €1.000,- van de €3.750,- subsidie moet worden besteed aan externe inkoop van scholing. De definitie van scholing is breed: dus ook branche- en/of sector-erkend en private opleiders.

➢ De scholingsinstelling en de om te scholen werknemer tekenen een korte verklaring.

➢ Omscholing moet dienen voor de uitoefening van een beroep dat staat vermeld in de UWV lijst van kansrijke beroepen onder de paragrafen techniek en ICT *.

➢ Een werkgever kan nu voor maximaal zes (nieuwe) werknemers een subsidie aanvragen.

Je kunt je aanvraag combineren met een (cofinancierings) bijdrage van uw O&O-fonds of met een bijdrage uit het Achterhoeks Talentenfonds “Opijver”.
Praktijkvoorbeeld: meerdere werkzoekenden zijn recent omgeschoold tot metaalbewerker. De kosten worden gedeeld door het O&O-fonds, het Achterhoeks Talentenfonds “Opijver” en de werkgevers. Met de nieuwe regeling zoals hier geschetst ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

Ben je als werkgever gevestigd in de regio Achterhoek en wil je hier meer over weten?  Neemt u dan contact op via info@opijver.nl.