Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Nieuwe Regio Deals toegekend

We zijn verheugd dat het Rijk nieuwe Regio Deals heeft toegekend in onze regio’s Arnhem/Nijmegen en Twente. Vanuit VNO-NCW Midden hebben we hieraan in deze regio’s ook ons steentje mogen bijdragen. Wij hebben onder meer meegeholpen met het proces van indiening, schrijven, het ophalen en opschalen van projecten. Samen met provincies, maatschappelijke organisaties en ondernemers hebben we gewerkt aan de diverse aanvragen. Totaal is er aan deze regio’s 40 miljoen euro toegekend. De investering die het kabinet hiermee doet om de brede welvaart te bevorderen, is dan ook een hele mooie opsteker!

Rijk investeert opnieuw in regio: 284 miljoen euro voor 14 nieuwe Regio Deals | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Regio Deal Arnhem/Nijmegen
Gezonde Groene Groei. Bij de aanvraag voor deze Regio Deal is ingezet op gezond leven, toekomstbestendig wonen en sterke bedrijvigheid. Denk aan oplossingen voor netcongestie, verduurzaming en groei in met name elektra maar ook andere vormen van duurzame energie. We stimuleren circulaire projecten en zetten in op meer technische mensen opleiden/omscholen en aantrekken.

Regio Deal Twente
Samen werken aan Bruto Twents Geluk. De aanvraag Regio Deal Twente legt focus op drie grote opgaven; sterk Twents bedrijfsleven, innovatie in de zorg en talent. Voor deze opgaven wil de regio samen met het Rijk een aanpak ontwikkelen, waarbij de kansen die grensoverschrijdende samenwerking biedt een belangrijk onderdeel zijn.

Regio Deals Achterhoek en Utrecht
Voor de Achterhoek en Utrecht zijn ook aanvragen ingediend. We hadden goede hoop dat deze toegekend zouden worden, het kabinet besloot echter anders. Uiteraard blijven we ons zonder de Regio Deals ook inzetten voor Brede Welvaart in deze gebieden en gaan we op naar de volgende ronde.