Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondernemer helpt ondernemer

Voor ondernemers die met vragen of problemen zitten of extra (financiële) hulp kunnen gebruiken bestaan verschillende initiatieven, waarbij ervaren ondernemers persoonlijke begeleiding, adviezen of coaching geven. Maak gebruik van een van deze netwerken, ze zijn ervoor!

Stichting Ondernemersklankbord
Ondernemers kunnen voor coaching en advies aankloppen bij de Stichting Ondernemersklankbord, een landelijk netwerk met 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties die zich belangeloos voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf inzetten. Ze kunnen er met èlke ondernemingsvraag terecht en worden door een OKB-adviseur persoonlijk begeleid in een klankbordtraject.

De Stichting wordt mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ambassadeurs van de Stichting.
https://www.ondernemersklankbord.nl/

MKBDoorgaan.nl
MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt. Dat doen ze aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden. MKBDoorgaan.nl legt als ‘linking pin’ snel de verbinding tussen uw vraag en praktische ondersteuning.
www.mkbdoorgaan.nl

Utrecht – platform Ureca
Ondernemers in de provincie Utrecht kunnen voor extra hulp aankloppen bij het platform URECA, waarin onder andere VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden samenwerken met diverse partners als EBU, banken, adviseurs, gemeenten, provincie en de ROM Utrecht. Een netwerk van experts en collega-ondernemers staat klaar om ondernemers belangeloos te ondersteunen met raad en daad. De provincie Utrecht heeft extra financiering beschikbaar gesteld om dit netwerk te ondersteunen.

Regio Zwolle Brigade
Alle samenwerkende partners binnen Regio Zwolle (waaronder VNO-NCW regio Zwolle) hebben de Regio Zwolle Brigade opgericht. Deze brigade informeert ondernemers, beantwoordt vragen en ondersteunt met raad en daad. Vanuit verschillende geledingen zijn specialisten gerekruteerd met kennis van liquiditeitsvraagstukken, problemen op het gebied van productieverlies en continuïteit, overcapaciteit of onderbezetting en veiligheidsvraagstukken.
https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/#section1