Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondernemers blij: lage WW-premie scholieren en studenten in WAB

05-02-2019 – VNO-NCW en MKB-Nederland en de betreffende brancheorganisaties zijn verheugd dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan onder de lage WW-premie gaan vallen. Dat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet! die de negen ondernemingsorganisaties sinds december voeren tegen enkele maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die tijdelijk werk duurder maken, onder meer via premiedifferentiatie in de WW. De ondernemingsorganisaties hadden graag ook gezien dat het lage WW-tarief voor seizoenswerk zou zijn geregeld. Dit blijkt uitvoeringstechnisch echter niet mogelijk, maar dankzij een motie is wel de deur voor een oplossing opengezet.

Voor seizoenswerk niet uitvoerbaar
De Tweede Kamer stemde vanmiddag voor een amendement van SGP-Kamerlid Stoffer c.s. om jongeren tot 21 jaar die niet meer dan twaalf uur per week werken, onder het lage WW-tarief te brengen. Een amendement van Stoffer en Baudet om dat ook voor seizoenwerkers te regelen, haalde het niet. Het kabinet had dat amendement ontraden, omdat het niet uitvoerbaar is via de Belastingdienst. Wel is de motie Wiersma/Heerma aangenomen die het kabinet oproept om samen met sociale partners alsnog tot maatwerkoplossingen voor seizoenswerk te komen.

Handschoen oppakken
De ondernemingsorganisaties zeggen deze handschoen graag op te pakken. Volgens hen is het jammer dat het nu vanwege uitvoeringsperikelen niet mogelijk is om seizoenswerk te ontzien. ‘Maar het boek is niet dicht. We moeten met elkaar nu snel een oplossing vinden om te voorkomen dat deze ondernemers forse kostenverhogingen voor hun kiezen krijgen voor iets waar ze niks aan kunnen doen. Tijdelijk werk, zoals in de landbouw of de recreatie, kan alleen maar met tijdelijke krachten worden ingevuld.’

Het is daarom ook goed dat ondernemers met seizoenswerk in ieder geval de ruimte krijgen om via de cao alsnog de nodige flexibiliteit rond oproepkrachten te behouden, aldus de ondernemingsorganisaties. Zij hebben in hun campagne Zo werkt het niet! steeds betoogd dat het niet logisch én niet fair is om ondernemers financieel af te straffen voor de inzet van tijdelijke krachten waar dat inherent is aan de aard van het werk. De negen organisaties vinden het mooi dat het gezonde verstand ten aanzien van jongeren alvast heeft gewonnen. Want branches als horeca en detailhandel kunnen niet zonder scholieren en studenten die de pieken opvangen.

Reparatie ontslagrecht
Tevreden zijn de ondernemersorganisaties ook met de zogeheten cumulatiegrond in het ontslagrecht, die ondernemers de mogelijkheid geeft meerdere redenen voor ontslag combineren. Dit vereenvoudigt namelijk het ontslagrecht en doet recht aan het feit dat ontslag vaak diverse gronden heeft. Het is daarom een terechte reparatie van de Wet Werk en Zekerheid. ‘Als zo’n 40 procent van de ontslagaanvragen niet meer voorbij de kantonrechter komt – en dat is een veel hoger percentage dan vóór de invoering van WWZ – dan weet je dat het niet goed is’, stellen zij in een reactie. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het verder positief dat de keten van tijdelijke contracten wordt verruimd van 24 naar 36 maanden. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden om te bezien of er voldoende werk is en blijft om medewerkers ook een vast contract aan te bieden.

Mkb-budget voor scholing
De ondernemingsorganisaties zijn ook blij met het besluit om 48 miljoen euro in te zetten voor kleine(re) bedrijven om de leercultuur te ondersteunen. Daartoe had onder anderen VVD-Kamerlid Wiersma een motie ingediend. Dit  budget moet het ondernemers makkelijker maken om medewerkers zelf te kunnen opleiden, onder meer via bedrijfsscholing. ‘Over de uitwerking van die plannen praten en denken wij graag mee’.
De Wet Arbeidsmarkt in Balans is aangenomen door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie plus SGP en Forum voor Democratie.

Initiatiefnemers campagne Zo werkt het niet!
De campagne Zo werkt het niet! is een initiatief van CUMELA Nederland, Detailhandel Nederland, Koninklijke INretail, Koninklijk Horeca Nederland, LTO Nederland, MKB-Nederland, De Nederlandse Veiligheidsbranche, RECRON en VNO-NCW. Zie de website www.zowerkthetniet.nl voor meer informatie en verhalen van de ondernemers zelf.