Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondernemers en lijsttrekkers Flevoland willen investeren in bedrijfsleven Flevoland

Op 20 maart 2019 is het zover: de Provinciale Statenverkiezingen. Wat betekent de provinciale politiek in de provincie Flevoland voor ondernemers en welke partij is het meest ondernemersvriendelijk? Ondernemers en lijsttrekkers uit Flevoland gingen met elkaar in debat in de vorm van een lagerhuisdebat. Het was een zeer levendig debat omdat iedereen meedeed en omdat je per stelling heen en weer kon lopen op basis van argumentatie.

Bereikbaarheid verbeteren

Harm Korfker, ondernemer uit Emmeloord en bestuurslid VNO-NCW Flevoland, trapte af met een warm pleidooi voor de aanleg van de Lelylijn. De Lelylijn is een prima oplossing om de overspannen Randstad te ontlasten en de bereikbaarheid van de Noordoostpolder te verbeteren. Voor een goed vestigingsklimaat heeft de Noordoostpolder goed openbaar vervoer nodig. Ook ondernemers uit andere kernen en steden pleiten voor een verbetering van het openbaar vervoer en vervoer over de weg. De N50 moet verbreed worden, de Nijkerkerbrug aangepast en de IJmeerverbinding moet aangelegd worden. Jellard Koers, ondernemer uit Emmeloord, hield een warm pleidooi om te kijken naar innovatieve manieren van vervoer. Veel politieke partijen konden zich vinden in de oproep van de ondernemers.

Bedrijventerreinen

Op de stelling over het aanleggen van meer bedrijventerreinen werd wisselend gereageerd. Per plaats moet gekeken wat de behoefte is, maar er moet vooral geïnvesteerd worden in bestaande bedrijventerreinen. Vele terreinen kunnen namelijk wel een opknapbeurt gebruiken. Wel is het van belang dat van tevoren nieuwe bedrijventerreinen goed gepland moeten worden.

Groei inwoners Flevoland

Om het voorzieningenniveau in Flevoland te verbeteren is het wenselijk dat het inwonersaantal fors gaat groeien. Over de hoeveelheid werd wisselend gedacht. Vanuit de politiek werd aangegeven dat forse groei ook sociale problemen met zich mee kan brengen. Bovendien moet de infrastructuur wel passen bij het aantal inwoners. Iedereen was het erover eens dat Flevoland de ruimte heeft om de groei in Nederland op te vangen.

Geen universiteit maar investeer in mbo en hbo

De stelling dat er een universiteit in Flevoland moet komen, vond iedereen sympathiek, maar investeer liever in het opleidingsaanbod in het mbo en hbo. We moeten ervoor zorgen dat de opleidingen aansluiten bij de arbeidsmarkt en dat er een betere wisselwerking ontstaat tussen het mbo en hbo. Vanuit de politiek kwam ook de oproep om de kennis van de universiteiten veel meer naar Flevoland te halen in plaats van hier een universiteit te open.

Behouden van ziekenhuis

Vanuit de politiek en ondernemers werd een warm pleidooi gehouden voor goede zorgvoorzieningen in Flevoland. Het Rijk is aan zet, maar de regio moet er zelf ook alles aan doen om de zorg in Flevoland te behouden. Dit is belangrijk voor de bevolking, maar zeker ook voor het vestigingsklimaat.

Lelystad Airport moet open

Waar elders in het land veel weerstand is tegen Lelystad Airport is dit in Flevoland zeker niet het geval. Bij de stelling Lelystad Airport moet open stond bijna iedereen bij ‘Eens’.

En de winnaar is …

Na afloop werd bekendgemaakt wie de beste debater is …. en dat werd Jellard Koers (ondernemer). Zijn pleidooi voor slim openbaar vervoer zorgde ervoor dat hij veel aanhangers kreeg.