Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondernemers geconfronteerd met nieuwe uitdagingen ondanks herstel

De afgelopen jaren waren turbulent voor veel ondernemers in Midden-Nederland. Terwijl de economie zich herstelde na de coronacrisis, zorgen nu nieuwe uitdagingen zoals watertekorten en netcongestie voor nieuwe problemen. Het recente ondernemerspanel, uitgevoerd door VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden, in de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht brengt deze kwesties aan het licht en benadrukt de behoefte aan gerichte oplossingen.

Herstel van Omzet
Een groot deel van de ondernemers ziet hun omzet herstellen naar pre-crisis niveaus. Ongeveer 60% van de betrokken ondernemers heeft hun omzet weer op peil, en bij een derde is de omzet zelfs gestegen. Ondanks deze positieve cijfers zijn er zorgen over de continuïteit door de huidige water- en energiekwesties. Deze zorgen zijn reëel, aangezien beperkingen in de watervoorziening en overbelasting van het elektriciteitsnetwerk de bedrijfsvoering kunnen verstoren.

Watertekorten: Een Dringende Bedreiging
Watertekorten vormen een groeiend probleem voor ondernemers in de regio. Met name de afhankelijkheid van drinkwater voor verschillende bedrijfsprocessen maakt bedrijven kwetsbaar voor beperkingen in de watervoorziening. Daarbij is 95% van de bedrijven die water gebruiken afhankelijk van drinkwater. Dit benadrukt de urgentie van betrouwbare drinkwatervoorzieningen voor de bedrijfsvoering. Sommige bedrijven ondervinden nu al hinder door rantsoenering van drinkwater, wat kan leiden tot beperkingen in bedrijfsactiviteiten en vertraagde uitbreidingsplannen.

Netcongestie: Belemmering voor Groei
Netcongestie, oftewel de overbelasting van het elektriciteitsnet, vormt een significante uitdaging voor bedrijven die willen uitbreiden of hun operaties willen verduurzamen. Bedrijven ervaren significante beperkingen door de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dit belemmert de uitvoering van uitbreidingsplannen en duurzame initiatieven. Ondernemers vragen om financiële compensatie voor de gevolgschade, versoepeling van regelgeving, subsidies voor energietransitie en ondersteuning bij het opzetten van energiehubs. Snellere besluitvorming bij vergunningaanvragen is cruciaal om bedrijfsgroei en innovatie te stimuleren.

Behoefte aan Beleidsaanpassingen
Het ondernemerspanel heeft duidelijk gemaakt dat beleidsmakers dringend moeten investeren in het verbeteren van de capaciteit en betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening door de infrastructuur aan te passen en efficiënter watergebruik te stimuleren met subsidies voor waterbesparende technologieën. De uitdagingen van netcongestie vereisen dat regelgeving wordt versoepeld en subsidies verstrekt die de energietransitie ondersteunen. Ondernemers dringen aan op de ontwikkeling van lokale energiehubs om de belasting op het centrale elektriciteitsnet te verminderen. Daarnaast benadrukken ze de noodzaak van een betrouwbare overheid die minder bemoeizuchtig is en snellere besluitvorming biedt bij vergunningaanvragen om bedrijfsinnovatie en groei te stimuleren.

Conclusie
Ondernemers in Midden-Nederland zien hun omzet herstellen na de coronacrisis, maar worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals watertekorten en netcongestie. Deze problemen vragen om directe en gerichte acties van beleidsmakers. Door te investeren in infrastructuur, het verstrekken van subsidies, het vereenvoudigen van regelgeving en het stimuleren van lokale oplossingen zoals energiehubs, kan de continuïteit en groei van bedrijven worden gewaarborgd.

Bekijk hier het volledige rapport van het Ondernemerspanel.