Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondernemers kijken vooruit en willen bijdragen aan vergroten welvaart

Uit de vijfde (en tevens laatste) peiling van het corona ondernemerspanel blijkt dat ondernemers in Gelderland met name problemen ervaren met personeelskrapte. De investeringsbereidheid is nog steeds hoog. Ondernemers zijn voor het eerst ook bevraagd op het thema brede welvaart. Vooral betaalbare huisvesting, duurzaamheid en gezondheid worden gezien als belangrijke factoren voor het vergroten van welvaart.

711 ondernemers uit Gelderland namen deel aan deze meting. Respondenten zijn zowel ondernemers met personeel als zzp’ers, en afkomstig uit alle sectoren.
Het corona ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland. In een reeks van panelonderzoeken wordt Gelderse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis.

Omzet nog niet op peil
Net als in vorige panels geven de omzetcijfers een gemengd beeld. Bij zo’n 50 procent van de ondernemers in Gelderland is de omzet nog niet op het niveau van voor de crisis. De groep ondernemers met een omzetstijging is gegroeid naar 24 procent.
De grootste problemen die ondernemers ervaren zijn op dit moment het (dreigende) personeelstekort en het wegvallen van aanvoer. Iets meer dan de helft van de ondernemingen heeft gebruik gemaakt van steunmaatregelen. Met name in de horeca is dit percentage hoog (92 procent). 56 procent van de ondernemingen in de horeca verwachten echter problemen met de terugbetaling hiervan.

Investeren in personeel
De investeringsbereidheid is ongewijzigd ten opzichte van de peiling in maart 2021. Ook toen was 60 procent van de ondernemers van plan om te gaan investeren om sterker uit de crisis te komen. Bedrijven willen vooral investeringen in nieuw personeel en in het opleiding en trainen van het huidige personeel.

Brede welvaart
Ondernemers is de vraag gesteld waar volgens hen de grootste uitdagingen liggen voor het vergroten van economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke welvaart voor de samenleving. Voor ondernemers is de top 3: betaalbare huisvesting, verduurzaming en gezondheid. Ruim 60 procent van de ondernemers wil een actieve rol spelen bij het vergroten van die brede welvaart. Hiermee geven ondernemers aan dat ze bereid zijn te investeren in het oplossen van maatschappelijke problemen. Het vertrouwen dat de overheid ondernemers hierbij gaat ondersteunen is erg laag.
Overheid en bedrijfsleven moeten het meeste aandacht besteden aan het vereenvoudigen van de regelgeving voor het bedrijfsleven en het oplossen van de woningmarktcrisis, blijkt uit het panel.
Voor de initiatiefnemers van dit panel blijft duidelijk dat de coronacrises voor ondernemers nog niet voorbij is. Wij willen naar de toekomst kijken en de grote transities waar we voor staan. Ondernemers geven dat ook aan. Die handschoen pakken we samen op.

Klik hier om de volledige rapportage te bekijken.