Ondernemers Pavijen gaan voor decentraal energienetwerk

Op 10 maart jl. was er een gezamenlijke kick-off om een oplossing te vinden voor de gestegen energieprijzen en duurzame opwek. Ondernemers op bedrijventerrein Pavijen hebben volmondig ja gezegd om het project voor een decentraal energienetwerk te starten.

De huidige energieprijzen, problemen rondom netcongestie en de wens om duurzaam op te wekken en te kunnen ondernemen hebben ertoe geleid dat Kring Culemborgse Bedrijven het voortouw heeft genomen om een project op te starten en een oplossing te vinden. Samen met de Rabobank, VNO-NCW Midden en gemeente Culemborg wordt gekeken hoe een decentraal energienetwerk kan passen op bedrijventerrein Pavijen. Met als doel een toekomstbestendig bedrijventerrein waar bedrijven gewoon kunnen ondernemen en groeien.

Na drie informerende sessies is op 10 maart 2023 het startsein gegeven door de ondernemers op Pavijen. Er zal in de komende maanden gewerkt worden om een replica (een digital twin) van het terrein te bouwen. Hiermee wordt bepaald welke energie samen opgewekt, gedeeld en opgeslagen kan worden. De planning is dat in juli 2023 een besluit kan worden genomen voor realisatie van het decentraal energienetwerk. Iedereen was het eens dat samen beter met energie kan worden omgegaan en hierdoor ook de prijs bepaald kan worden.