Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondernemers Overijssel zoeken kansen

Ruim een derde van de ondernemers heeft tijdens de coronacrisis nieuweproducten of diensten ontwikkeld om kansen te benutten of om omzetverlies uit de gewone bedrijfsvoering op te vangen. Voor 10% heeft dit al een (licht) positief effect gehad en 4% noemt de nieuwe activiteit in ieder geval kostendekkend. Dit blijkt uit de derde peiling van het corona ondernemerspanel in Overijssel. Bijna 750 ondernemers uit Overijssel namen deel aan de meting in november. Respondenten zijn zowel ondernemers met personeel als zzp’ers, en afkomstig uit alle sectoren.

Het corona ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Overijssel. In een reeks van drie panelonderzoeken wordt Overijsselse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek.

Omzetdaling blijft
Bij 62 procent van de respondenten is nog sprake van omzetdaling ten opzichte van maart 2020 (in juni was dit nog 70 procent). Het wegvallen van orders is voor het merendeel van de ondernemingen het belangrijkste probleem. Ook de liquiditeit staat onder druk; bijna 1 op de tien van de ondervraagde bedrijven geeft aan nu liquiditeitsproblemen te hebben en 12% verwacht problemen op de langere termijn.  Toch zijn er ook steeds meer bedrijven die de omzet zien groeien. Inmiddels is dit bij 15% van de Overijsselse ondernemers het geval.

Ondernemers zien kansen
36% van de respondenten heeft de crisis aangegrepen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Voor 10% van de ondernemers heeft dit al een (licht) positief effect gehad. Ook ziet 38% van de Overijsselse ondernemers dat de crisis geen of zelfs een positieve invloed heeft op de onderneming. Ruim de helft van de ondernemers ziet momenteel geen (extra) kansen, zij die dat wel doen zetten meer in op digitalisering van diensten of de online verkoop. Daarnaast worden nieuwe producten ontwikkeld, producten aangepast of worden er nieuwe markten met het bestaande product aangeboord.

Beroep op financiële maatregelen
Ten opzichte van de eerdere peilingen is het beroep op de financiële ondersteuningsmaatregelen afgenomen van 58% naar 49%. De tevredenheid over de hulpmaatregelen is iets gedaald naar een gemiddeld rapportcijfer van 7,1. De horeca ondernemers zijn het minst tevreden, zij geven het rapportcijfer 5,5.
De regelingen waarvan men het meest gebruikt maakt, of wil maken, is de NOW-regeling en uitstel van de belastingen. Ook de TOGS-regeling wordt door één op de vijf ondernemers gebruikt.

Impact op werkgelegenheid verschilt
Het percentage ondernemingen dat in het komende halfjaar verwacht medewerkers te moeten ontslaan of het contract niet te verlengen (14%) is nagenoeg gelijk aan het percentage ondernemingen dat medewerkers denkt aan te zullen nemen (13%). Ook blijkt uit de meting dat 20 procent van de zzp’ers overweegt om geheel of gedeeltelijk weer in loondienst te gaan.

Contact:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Hans Bakker, MKB-Nederland Midden, tel. 06 – 113 516 91

Download hieronder de Resultaten Ondernemerspanel Overijssel | 3-meting