Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondernemersorganisaties verheugd met doorbraak op Europese top

21-07-2020 – VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat er een akkoord is bereikt op de EU top in Brussel. De regeringsleiders werden het vanmorgen eens over het coronaherstelfonds en het nieuwe meerjarig financieel kader van de EU.

De afgelopen weken vroegen de ondernemingsorganisaties al diverse malen aandacht voor het belang van een dergelijk akkoord vóór de zomer. ‘Dit is direct in het belang van onze open economie die nauw verweven is met de hele de Europese economie, maar de waarde ervan gaat veel verder dan de economie’, schreven ze eerder in een brief aan de Tweede Kamer.

Herstelfonds
In de nieuwe afspraken komt er in het coronaherstelfonds een aangepaste verhouding tussen subsidies en leningen: 390 versus 360 miljard euro tegen voorheen 500 versus 250 miljard. Ook zijn duidelijke eisen gesteld aan de lidstaten dat extra middelen gepaard moeten gaan met hervormingen en respect voor de rechtsstaat, twee belangrijke eisen van Nederland. ‘Er ligt nu een goed pakket dat hervormingen en noodzakelijke investeringen in de hele EU combineert. Dat is essentieel voor het economisch herstel in de EU en van Nederland,’ aldus de organisaties.

Meerjarenbegroting
Resultaat van de deal is ook dat er duidelijkheid is over de meerjarenbegroting van de EU voor 2021-2027. Daarin is veel aandacht voor belangrijke zaken als klimaat, hergebruik van grondstoffen (circulaire economie) en digitalisering. ‘Dit is essentieel om de concurrentiekracht van de EU te vergroten, zeker gegeven de zware crisis waar we nu in terecht zijn gekomen.’ Volgens de organisaties is het wel een gemiste kans dat er maar een heel mager budget is voor uitgaven aan onderzoeksprogramma’s voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek.

Weer vooruitkijken
Al met al ligt er volgens de ondernemersorganisaties een goede basis om de komende jaren op verder te bouwen, vooruit te kijken naar de toekomst en een impuls te geven aan de Europese economie. ‘Nederland zal daarbij ondertussen moeten blijven werken aan zijn imago en nieuwe succesvolle partnerschappen in de EU.’