Ondernemerspanel Flevoland

Op initiatief van VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, Flevoland Werkt!, de provincie Flevoland, de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland en Win4All – Economic Board Flevoland wordt een Flevolands Corona Ondernemerspanel van ondernemers en werkgevers opgezet. Midden augustus zal de uitnodiging om deel te nemen verstuurd worden. In onderstaande flyer lees je meer over het Ondernemerspanel Flevoland.