Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Oproep aan provincies om stikstofimpasse te doorbreken

VNO-NCW Midden heeft samen met Bouwend Nederland Regio Oost/Randstad Noord en MKB-Nederland Midden een brief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten van Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht over de PAS-problematiek. Kern van deze oproep is dat de overheden weer moeten beginnen met de vergunningverlening. Daar is lef voor nodig, omdat de gevolgen anders enorm zullen zijn.

De bouw- en infrasector dreigt door de stikstofproblematiek keihard geraakt te worden. Als er bovendien niet snel maatregelen worden genomen, kan dit leiden tot een nieuwe bouwcrisis.

Daarom hebben VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Bouwend Nederland regio Oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland) en Bouwend Nederland Randstad Noord (Utrecht) een brief geschreven aan de provincies.

In de brief staan concrete handvatten, een oproep om de vergunningverlening weer te starten, een vraag om ook bij gemeenten dit weer op stoom te laten komen én een uitnodiging om snel als betrokken branche-organisaties met de provincie om tafel te gaan.

Deze brief en zeker nader overleg is absoluut nodig. We zien provincies en gemeenten die wachten op het Rijk voordat ze beginnen met eigen besluitvorming en vergunningverlening. Ondertussen stapelen problemen voor bouw en infra zich op en er ontstaat een stuwmeer van vergunningaanvragen die overheid straks niet aankan.

Een vergunningenstop is zeer zorgelijk, voor bouw- en infrabedrijven en uiteindelijk voor al die mensen die bij deze bedrijven werken. Provincies spelen dus een cruciale rol, ook in het aanjagen van gemeenten.

De brieven kun je ook zelf raadplegen:
Flevoland
Gelderland
Overijssel
Utrecht

Bijlage : de brief van VNO-NCW aan het kabinet.

Lees meer over de stikstofproblematiek, vragen/antwoorden, meldpunt, 10puntenplan