Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Overijssels industriedebat

In aanwezigheid van zes politieke partijen en enkele tientallen ondernemers werd bij ITM in Kampen afgelopen donderdag 7 maart het debat gevoerd over de Maakindustrie in Overijssel, de krapte op de arbeidsmarkt en het belang van het MKB-bedrijf voor de Overijsselse economie.

Drie onderwerpen stonden centraal:

  1. Arbeidsmarkt. De problematiek van het tekort op de arbeidsmarkt is van belang omdat de economische groei in Oost-Nederland beïnvloedt wordt door een krapte aan goed geschoold (technisch) personeel. Aan de hand van de volgende stelling: De provincie moet werk maken van extra investeringen in arbeidsmarkt en scholing voor alle technische beroepen op alle niveaus.
  2. Ambitieniveau Oost-Nederland. Vanwege het feit dat Brainport in Eindhoven een mainportstatus heeft gekregen en het industriële profiel van industriële bedrijven in Oost-Nederland evenzo toonaangevend is het de vraag of en hoe een speciale status een stimulans is voor de regio. Stelling: Landsdeel Oost (Gelderland en Overijssel) moeten vol gaan voor een ‘Brainport’ status, een krachtige industrie.
  3. Regiostimulering. Het stimuleren van de regionale economie door de Provincie is van groot belang voor ondernemers. De stelling die in de discussie werd gebracht was als volgt:  de provincie moet zich minder richten op ondersteuning van grote prestigeprojecten en meer op mkb’ers in de maakindustrie. Alleen zo ontstaat een slimmere, schonere en toekomstbestendige Overijsselse industrie.

Belangrijk aandachtspunt van de avond is dat bovenregionaal-, integraal denken en samenwerken door politiek én bedrijfsleven noodzakelijk is om de gewenste ambities in Overijssel op een hoger niveau te tillen. Daarvoor is het wenselijk dat ook na de verkiezingen op een structurele wijze met en tussen partijen wordt overlegd en afgestemd over de verdere invulling van het industrie- en MKB-beleid in Overijssel.

VNO-NCW Midden bepleit in het kader van het 10-puntenplan voor Overijssel dat het samenwerkingsplatform BOOST ook de komende jaren ondersteund wordt door de provincies Overijssel en Gelderland.

Contact
Rob Oostermeijer, VNO-NCW Midden, telnr. 06-53517388