Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Overijsselse installateurs trekken samen op in aanbod van diensten

Het is binnenkort voor bedrijven en eigenaren van vastgoed in Overijssel eenvoudiger om hun onroerend goed te verduurzamen. Ze hoeven niet langer verschillende installateurs te raadplegen over o.a. isolatie, verwarming, verlichting. De samenwerking van Overijsselse installateurs in consortia brengen specialisaties samen, daardoor zijn installateurs in staat een totaalaanbod aan eigenaren te doen. Op die manier worden bedrijven in één keer geholpen bij het nemen van maatregelen op gebied van energiebesparing, opwekking en warmte.

Grote rol installateurs

Er is  een grote opgave voor het verduurzamen van de gebouwen in het midden- en kleinbedrijf en de grote industrie. Willen we aan de klimaatdoelstellingen voldoen- Overijssel energieneutraal in 2050 – dan moeten bedrijfshallen en kantoren energiezuiniger worden. De bouw- en installatiebedrijven hebben hierin een belangrijke rol. Installateurs en aannemers komen bij deze bedrijven over de vloer. Het begint vaak met een kleine vraag, bijvoorbeeld een nieuwe cv-ketel. Daarna moet een volgende stap gemaakt worden door in gesprek te gaan over de mogelijkheden om te verduurzamen, inclusief kosten en terugverdientijden.

Kennis en capaciteit bundelen

Vorig jaar hebben kernpartners in het programma Nieuwe Energie Overijssel en voorlopers in de Overijsselse installatiebranche het voortouw genomen om kennis en capaciteit te bundelen én samenwerking te zoeken met o.a. aannemers en adviesbureaus. Op die manier komen allerlei specialismen samen, waardoor één integraal advies aan ondernemers kan worden gegeven. Samen met Techniek Nederland en met hulp van twee procesbegeleiders zijn inmiddels 7 consortia van installatie- en bouwbedrijven gevormd.

Deze consortia doen twee dingen:

  1. Samen optrekken bij het aanbieden van diensten aan industriële MKB klanten.
  2. In eigen huis energiebesparende maatregelen nemen en voldoen aan de Wet Milieubeheer

Vervolgstappen

Op 7 maart hebben de consortia met elkaar gesproken over vervolgstappen: hoe kan de installateur de regisseur van de energietransitie worden, hoe krijgen we de installatiebranche in beweging om de energietransitie te versnellen? De lessen van het afgelopen jaar werden gedeeld en installateurs die nog niet deelnemen enthousiast gemaakt om aan te haken.

Meer informatie of meedoen? Neem contact op met

Renate van Drimmelen
projectleider Nieuwe Energie Overijssel
www.nieuweenergie.nl