Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Overijsselse werkgevers: investeer in door stikstof getroffen MKB

De extra hulp die Overijssel aan het MKB gaat bieden, moet ook gericht worden op ondernemers die in de knel zitten door de stikstofcrisis. Die oproep doen de provinciale afdelingen van Bouwend Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, Techniek Nederland, Cumela, AFNL, MKB-Infra en de Koninklijke Metaalunie. Dit brede scala aan ondernemersorganisaties pleit voor een versnelling van structurele oplossingen door inzet van het Overijsselse Investeringsprogramma MKB 2020-2023.

Hans van Norel (Bouwend Nederland Regio Oost) en Laurens de Lange (VNO-NCW Overijssel) vrezen een toename van de bestaande problematiek bij bedrijven in de bouw, infra, groenvoorziening en metaal: “Veel Overijsselaars zijn werkzaam in deze bedrijven. Alhoewel personeels- en continuïteitsproblemen op dit moment aan de orde van de dag zijn, zien we dat deze ondernemers toch bereid zijn de mouwen op te stropen om hun steentje bij te dragen aan natuurherstel en verduurzaming.” Van Norel en De Lange hopen dat het MKB-investeringsprogramma daarin soelaas biedt.

Regeling voor bedrijven

De ondernemers willen daarom met Gedeputeerde Staten in overleg om binnen het MKB-programma tot een regeling te komen die investeert en ondersteunt in innovatie, opleiding en ontwikkeling in de bedrijven die worden geraakt door de stikstofcrisis. Op die manier zien de organisaties dat aan structureel natuurherstel kan worden gewerkt.

Geef voorrang aan duurzaamheid bij aanbestedingen

Daarnaast roepen ze Overijssel op een voorbeeldrol te pakken door middel van MKB-vriendelijke aanbestedingen. Van Norel en De Lange: “Als we een stap willen zetten naar een ecologisch verantwoorder beleid, moet in de aanbesteding duurzaamheid zwaarder gaan tellen en aanbesteden op laagste prijs verdwijnen. Dit maakt het MKB inclusief, toekomstbestendig en weerbaar. Daardoor werken we verder aan circulaire infra, energie-neutrale woningen en verduurzaming van Overijssel.”

Concrete stappen nodig

De instelling van Overijssel in de stikstofcrisis is positief. Wel moeten daarnaast gezien de grote, acute en penibele knelpunten nu op meerdere beleidsterreinen concrete stappen worden gezet. Een goede zet is om dit via het MKB-investeringsprogramma te doen, maar de branches hebben ook andere suggesties gedaan. In eerste instantie door het op gang houden van regulier werk en het naar voren halen van onderhoudsactiviteiten en aanbestedingen, waaronder onderhoudswerk voor natuurherstel. Met dit laatste realiseren we een dubbel doel: stikstof wordt direct aangepakt en het betekent werk voor bedrijven die elders niet aan de slag kunnen. Ten tweede benadrukken de ondernemers opleiden, ontwikkelen en innovatie binnen bedrijven. Voor bedrijven die bedrijfseconomisch tegenwind hebben is dit lastig en daarbij kan het MKB-programma helpen en versnellen.

Download hier de brief die organisaties hierover aan PS Overijssel hebben gestuurd (18 februari 2020).