Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Persbericht: Ondernemers zoeken mensen

Voor steeds meer ondernemers is het moeilijk om aan personeel te komen. Ruim 40% van de ondernemers verwacht tekorten op de arbeidsmarkt. En dan gaat het niet alleen om de bouw- en technische branches, maar ook om horeca en retail. 1 op de 4 ondernemers wil het komende jaar daarom investeren in (het opleiden van) nieuw personeel. Dit blijkt uit de vierde peiling van het corona ondernemerspanel in Overijssel. Meer dan 750 ondernemers uit Overijssel namen deel aan de meting die liep tot 2 juni 2021. Respondenten zijn ondernemers uit alle sectoren, met en zonder personeel.

Crisis heeft stevige impact
Overijsselse ondernemingen zijn optimistischer geworden over de toekomst. De impact van de coronacrisis op ondernemers is echter nog steeds merkbaar. Meer dan de helft van de respondenten ziet dat de omzet is gedaald ten opzichte van het begin van de crisis in maart 2020. Dit aandeel neemt wel af. De omzetdaling zit vooral bij zzp-ers en kleine bedrijven: maar liefst 70% geeft aan een lagere omzet te hebben. Vaker dan bij eerdere metingen is er moedeloosheid zichtbaar bij ondernemers zelf, maar ook bij hun personeel (2%). Waar meer dan de helft van de ondernemers verwacht dat de coronacrisis geen of zelfs een positieve uitwerking heeft voor hun bedrijf, is er ook een groep (5% van de ondernemers) die verwacht dat de coronacrisis er voor kan zorgen dat het voortzetten van het bedrijf ernstig bedreigd wordt. Daarbij gaat het vooral om bedrijven in de horeca- en recreatieve sector.

Geleidelijk herstel
De coronacrisis heeft de helft van de bedrijven voorzichtig gemaakt met het doen van investeringen gericht op vervanging, uitbreiding of duurzaamheid. De bereidheid van de Overijsselse ondernemers om het komende jaar te investeren om sterker uit de coronacrisis te komen lijkt echter groot. Voor bedrijven en overheden is die gezamenlijke weg uit de crisis belangrijk, maar niet zonder uitdagingen. Er is een groeiend percentage ondernemingen dat te maken krijgt met problemen rondom de aanvoer van grondstoffen en goederen (27% in november 2020 en in mei 2021 37%). Ook de beschikbaarheid van kapitaal is een zorg. Verontrustend is dat het aantal ondernemers met liquiditeitsproblemen gestegen is van 14% naar 20%. Tegelijk ontstaat er meer perspectief en is de verwachting van ondernemers dat ze nog liquiditeitsproblemen gaan krijgen gedaald is van 22% naar 13%.

Beroep op financiƫle maatregelen
Het gebruik van de regelingen neemt geleidelijk af. Waar in november 2020 nog bijna de helft (51%) van de ondernemers in Overijssel gebruikmaakte van een of meerdere regeling(en), is dat nu in mei 2021 nog 45%. Bedrijven maken het meest gebruik van uitstel van betalingen aan de belastingdienst, de NOW-regeling en de TVL-regeling. Met name het gebruik van de NOW-regeling neemt af (was 34%), maar hier staat tegenover dat nu 21% van de ondernemingen gebruikmaakt van de TVL-regeling (was 9%). De tevredenheid over de hulpmaatregelen is iets gedaald naar een gemiddeld rapportcijfer van 6,8.

Het volledige rapport is hier te bekijken.

Het corona ondernemerspanel is een initiatief van MKB-Nederland Midden, VNO-NCW Midden, Oost NL en Provincie Overijssel. In een reeks van vijf panelonderzoeken worden Overijsselse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek.