Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Personele veranderingen VNO-NCW Stedendriehoek

Per 1 april 2020 zijn enkele taken bij VNO-NCW Midden herverdeeld. Loes Klanderman-Brijker is sinds die datum volledig aan de slag als regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek, Christian Lorist richt zich fulltime op programma’s en projecten, waaronder het Gelders Energieakkoord en CIRCLES.

Loes Klanderman-Brijker is sinds 2018 samen met Christian Lorist regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek. Omdat Christian zich als manager projecten gaat richten op andere werkzaamheden voor VNO-NCW Midden, heeft hij zijn activiteiten voor de regio volledig overgedragen aan Loes. Zij is nu hét aanspreekpunt voor bestuur, leden en relaties en behartigt de belangen van ondernemers uit de regio. “We staan voor grote uitdagingen, juist nu. Waarbij het zaak is dat we het bedrijfsleven draaiend houden en we blijven inzetten op ruimte voor ondernemerschap in onze Cleantech Regio zowel tijdens als na de coronacrisis. Naast de lobbyactiviteiten om de schade van het coronavirus voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken, zal ik mij de komende tijd onder andere richten op het versterken van onze samenwerking met lokale ondernemersverenigingen, bedrijvenkringen en parkmanagement, uitvoering geven aan de Regiodeal Cleantech Regio, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt versterken samen met de onderwijsinstellingen en invulling geven aan de thema’s innovatie en digitalisering, human capital, circulariteit en duurzaamheid samen met ondernemers en de leden in het bijzonder”, aldus Loes.

Gelders Energieakkoord
Begin april is Christian namens VNO-NCW Midden gestart als procesregisseur Bedrijven, Instellingen en Industrie voor het Gelders Energieakkoord. Daarnaast gaat Chris het projectenportfolio van VNO-NCW Midden beheren. Chris: “In de afgelopen 8 jaar ben ik – naast mijn inzet voor VNO-NCW Stedendriehoek – betrokken geweest bij een divers scala aan complexe programma’s en projecten. De laatste tijd ben ik meer en meer gemotiveerd om het verschil te maken in de maatschappelijke transities waar onze samenleving voor staat. In het bijzonder wil ik mij inzetten om de achterban van VNO-NCW en MKB in Gelderland – leden, leden van brancheverenigingen en leden van lokale ondernemersverenigingen – niet alleen te betrekken bij het Gelders Energieakkoord, maar ook samen concrete projecten te initiëren en uit te voeren”.

Contact
Loes en Christian blijven bereikbaar op de bekende contactgegevens:
Loes Klanderman-Brijker, regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek, klanderman@vno-ncwmidden.nl, 06 – 512 797 75
Christian Lorist, manager projecten VNO-NCW Midden, lorist@vno-ncwmidden.nl, 06 – 515 550 21