Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Perspectief 2021

Corona heeft in 2020 een groot beroep op de veerkracht van ondernemers gedaan. Na de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 ontstond rond de zomer het beeld van een voorzichtig herstel. Inmiddels zitten we weer in een lockdown. De verwachting was dat we rond medio januari 2021 er uit zouden komen. Helaas hebben we het virus blijft nog niet onder controle. Verlenging van de maatregelen blijkt nodig. Dat vraag veel van de samenleving en in het bijzonder ook van ondernemers.

Uit de contacten met ondernemers weet ik hoe zwaar dat is. Een van de ondernemers verwoordde dat als volgt : “zonder perspectief geen motivatie”. We zullen daarom alles op alles moeten zetten om perspectief te bieden. Dat vraagt om duidelijke koers.  Grootschalig testen en een snelle vaccinatie zijn nodig om de samenleving van het slot te halen. Ik hoop dat we hier in het eerste kwartaal echt grote stappen in gaan zetten.

In deze moeilijke omstandigheden is het belangrijk om als ondernemers goed op elkaar te letten en elkaar te helpen waar dat kan. Ik ben er trots op dat we vanuit VNO-NCW regio Zwolle – onder leiding van ons bestuurslid Paul Veld – dit ook echt invullen. Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

Het is onze gezamenlijke opgave om door de crisis heen te werken aan de uitdagingen waar onze regio voor staan. Daarom is het goed dat we – juist nu – samen met onze partners werken aan het perspectief voor ondernemers. Dit vraagt om gerichte investeringen, waarbij we ondernemersbelang koppelen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ik noem twee voorbeelden om het concreet te maken: in regio Zwolle gaan ondernemers, inwoners en overheden samen de woonwijk van de toekomst realiseren. Zo werken we vandaag al samen aan de oplossing van morgen. Een tweede voorbeeld gaat over bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn voor veel bedrijven de plek waar de ondernemersactiviteiten plaats vinden. Samen met gemeenten, provincies, lokale bedrijvenkringen andere partners gaan we aan de slag met de vraagstukken die op bedrijventerreinen spelen. Denk aan de verduurzaming van bedrijfsvastgoed en aan het realiseren van een betrouwbare energie-infrastructuur. Door maatschappelijke vraagstukken te koppelen aan ondernemerskansen realiseren we samen een nieuw perspectief in 2021.

Ik wens alle collega ondernemers moed en succes bij het ondernemen in 2021.

Laurens de Lange
voorzitter VNO-NCW regio Zwolle