Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Petitie A12 goed ontvangen door Remco Dijkstra

Op dinsdag 19 november gingen bestuurders  en ondernemers van de regio Arnhem Nijmegen, regio Achterhoek, VNO-NCW Midden en een transportbedrijf naar Den Haag om aandacht te vragen voor de dagelijkse files op de A12. De bereikbaarheid en de leefbaarheid in deze regio’s staan behoorlijk onder druk. Daarom boden beide regio’s gezamenlijk een petitie aan om steun te vragen aan de Vaste Kamercommissie voor de bereikbaarheidsaanpak A12.  Onder grote belangstelling van zeven commissieleden werd het bord met toelichting in ontvangst genomen.Tweede Kamerlid Remco Dijkstra was oprecht geïnteresseerd in de boodschap om samen de A12 bereikbaar te houden.

Regio’s pakken samen de bereikbaarheid van de A12 aan
De regio’s Arnhem-Nijmegen en Achterhoek, VNO-NCW Midden en MKB-Nederland hebben een totale bereikbaarheidsaanpak ontwikkeld op basis van reële scenarios. Er is een meerjarig maatregelenpakket uitgewerkt om Slim reizen te stimuleren. De regio’s gaan zelf met projecten aan de slag die zich richten op gedragsverandering bij forensen. Denk hier bij aan minder reizen, anders reizen, niet reizen, spitsmijden, samen reizen en op de e-bike voor korte ritten. Remco Dijkstra: “Het feit dat regio’s Arnhem-Nijmegen en Achterhoek samenwerken om de bereikbaarheid van de A12 te verbeteren, vind ik erg positief.” Cindy Visser, directeur Visser Transport en bestuurslid VNO-NCW Midden en Carla Koers, wethouder mobiliteit en bereikbaarheid gemeente Zevenaar hielden een vurig pleidooi om de doorstroming op de A12 te verbeteren. Ze benadrukten de urgentie om de filedruk aan te pakken en duurzame gedragsmaatregelen te nemen. Daar hebben de regio’s de steun van de Tweede Kamer keihard bij nodig. Stilstaan is geen optie!

Slim & Schoon Onderweg 2019-2022
Op 11 oktober heeft het Bestuurlijk Overleg Mobiliteit (BOM) Arnhem Nijmegen ingestemd met het nieuwe programma Slim & Schoon Onderweg 2019-2022. Regiogemeenten, provincie, rijk, werkgevers en vervoerders gaan met elkaar aan de slag om een meerjarig programma met 17 uitvoeringsprojecten gerealiseerd te krijgen. Het hoofddoel is om in vier jaar te komen tot structureel ander reisgedrag bij ca. 20.000 reizigers in de regio. In Slim & Schoon Onderweg werken 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen nauw samen met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNO-NCW, werkgevers) en vervoerders.

Ambitiedocument programma Slim & Duurzame Mobiliteit en Bereibaarheid regio Arnhem Nijmegen.

Samenvatting ambitiedocument programma Slim & Duurzame Mobiliteit en Bereibaarheid regio Arnhem Nijmegen.