Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Potentieel talent beter benutten

Vervolg 2 – In arbeidsmarktregio Rivierenland werken we met vereende krachten aan een sterke arbeidsmarkt. Dat doen we onder andere door uitvoering van het regionaal actieplan ‘Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland. Het plan omvat 17 concrete projecten die de route naar werk moeten verkorten. Staatssecretaris Van Ark heeft uit het programma Perspectief op Werk een bedrag van 1 miljoen euro vrijgemaakt voor dit actieplan.

Perspectief op Werk is een initiatief van werkgevers (VNO-NCW en MKB-Nederland), gemeenten, UWV, onderwijsveld en het Rijk om regio’s te stimuleren de kansen die de regionale arbeidsmarkt momenteel biedt optimaal te benutten.

In een serie artikelen, interviews en achtergrondinformatie praten we u bij over het actieplan en zoomen we in op een van de 17 projecten. Deze keer aandacht voor het project ‘Doorontwikkeling transparant maken + begeleiden van werkzoekenden in klantprofiel 4′.

Project: Doorontwikkeling transparant maken + begeleiden van werkzoekenden in klantprofiel 4

Werkzaak Rivierenland hanteert vier profielen voor werkzoekenden. Profiel 4 zijn inwoners die alleen inkomensondersteuning ontvangen van Werkzaak, de gemeente zorgt voor zorg en dagbesteding.
Rivierenland kent een relatief grote groep mensen in klantprofiel 4. In de afgelopen jaren werd deze groep nauwelijks groter, dus het grootste deel zit al relatieflang in deze groep. Het bestand met profiel 4 is sinds de start van Werkzaak in 2016 procentueel gezien stabiel gebleven (39%) maar afgezet tegen het landelijk gemiddelde (10%) nog steeds erg hoog. En dat terwijl door de economische groei en de kansen die een krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt, eerder een tegengestelde beweging verwacht kan worden.

Krapte op de arbeidsmarkt
Werkgevers in de regio hebben een grote vraag naar arbeidskrachten; vacatures zijn lastig te vervullen, ook vacatures die geen hoge eisen stellen aan opleiding of ervaring. Samen met gemeenten worden werkzoekenden met klantprofiel 4 gescreend omdat we verwachten dat er mensen zijn die wellicht wel willen en kunnen werken en die vervolgens actief richting werk, de regionale arbeidsmarkt, kunnen worden begeleid.

Potentieel talent
Na de screening is er een actuele profielindeling en een concreet advies over de te nemen vervolgstappen. De werkzoekenden die nieuw ingedeeld worden zijn potentiele kansrijke talenten welke actief begeleid worden om de stap naar werk te maken. Op deze manier wordt potentieel talent beter benut. Talent werkt voor Rivierenland!

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? De project coördinatie is in handen van Monique van der Veken van Werkzaak Rivierenland. Mail uw vraag naar mvdveken@werkzaakrivierenland.nl. De samenwerkende organisaties in dit project: de gemeenten Tiel, Culemborg, Zaltbommel, Maasdriel, West-Betuwe, West Maas en Waal, UWV en Werkzaak Rivierenland.