Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

foto: Pixabay

Protocollen voor veilig en verantwoord werken

Het is bijna zover. Maandag 11 mei mogen contactberoepen en bijvoorbeeld bibliotheken onder voorwaarden weer starten. De basisafspraken waaraan iedereen zich moet houden zijn door sectoren vastgelegd in een protocol en door de overheid overgenomen.

Afspraak tussen werkgevers en werknemers

De overheid beschouwt ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. Het is van belang dat de gemaakte afspraken worden ondersteund door zowel de werkgevers als de werknemers. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring, maar geeft wel advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen. De sector kan vervolgens zelf het protocol vaststellen. De sector is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol.

Download hier het infoblad Protocollen.

Geen vervanging van wet- en regelgeving

Verder is het belangrijk te benadrukken dat een vastgesteld protocol geen vervanging is van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d ) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol.

Protocol is voorwaarde, geen garantie voor openstelling

Het hebben van een protocol betekent nog niet automatisch dat er toestemming is voor de sector om weer open te gaan. Daarvoor is een besluit van de overheid leidend. Het hebben van een protocol is wel een belangrijke voorwaarde voor de overheid om een besluit daarover te kunnen nemen.

Stand van zaken protocollen

Op dit moment zijn er pas een paar protocollen helemaal rond. Het merendeel van de in totaal zo’n 50 protocollen zit nog in de pijplijn. Ondernemers die willen weten of er voor hun sector al een protocol (in de maak) is moeten daarvoor in eerste instantie hun brancheorganisatie raadplegen.

Wat kun je zelf doen?

Voor zover je het nog niet hebt gedaan, dan is het is goed om na te denken over hoe jij als ondernemer met jouw bedrijf straks de ‘anderhalvemetereconomie’ ingaat en niet af te wachten totdat protocollen vrijkomen. Wees voorbereid. Welke maatregelen neem je, hoe gaat de personeelsplanning eruit zien, rijdt er voldoende openbaar vervoer?

Meer informatie in het infoblad Protocollen (download).