Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Provinciale perspectiefpakketten

In Interprovinciaal Overleg-verband hebben de 12 provincies gezamenlijk een actieplan voor de regionale economie ontwikkeld. Het herstelplan bestaat uit vier elementen, namelijk (1) het uitvoeren van basisacties; (2) het behouden en versterken van het fundament toekomstig regionaal verdienvermogen; (3) versterken regionale arbeidsmarkten en (4) het optimaliseren fysieke vestigingsvoorwaarden.

Bij de basisacties gaat het om de rol die de provincie heeft als opdrachtgever en aanbestedende partij. Door gericht en versneld te investeren kunnen provincies een bijdrage leveren aan het economisch herstel. Denk aan het investeren in infrastructuur en aan het bijdragen aan de verduurzaming van woningen. Provincies zijn als opdrachtgever een belangrijke aanjager voor de economie. Namens de ondernemers hebben wij hen opgeroepen om vergunningsprocedures van ondernemers met spoed te behandelen en bouw- en renovatieprojecten, inkoop en alle overige overheidsopdrachten zo snel mogelijk naar voren te halen.

De versterking van het verdienvermogen richt zich op de ontwikkeling van goede financiƫle instrumenten die bedrijven helpen om te investeren in nieuwe technologie. Om de effecten van de corona-crisis op de arbeidsmarkt op te vangen stellen provincies extra middelen beschikbaar voor scholing en omscholing. Het optimaliseren van de fysieke randvoorwaarden gaat over het versterken van binnensteden en investeren in de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen.

VNO-NCW Midden is in Gelderland, Flevoland, Overijssel en Utrecht actief betrokken bij de provinciale corona-aanpak. De provincies spelen een belangrijke rol in het overleven van de crisis. Snelheid en daadkracht zijn van belang om de vier elementen uit het actieplan uit te voeren en daarbij ook oog te houden voor eigen provinciale accenten.

Wat gebeurt er in jouw provincie?
De provincie Utrecht heeft extra geld beschikbaar gesteld om woningbouw te versnellen en geeft extra steun aan de cultuursector. De provincie Flevoland heeft een corona-overbruggingsfaciliteit in het leven geroepen. Gelderland heeft regelingen voor scholing en omscholing, ondersteuning van de industrie en de cultuursector. Overijssel werkt aan een programma voor de binnensteden, de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen en heeft ook een regeling die voor individuele bedrijven beschikbaar zijn, waaronder een digitaliseringsvoucher. Kijk voor meer informatie op de provinciale websites.

Let op: sommige maatregelen hebben een tijdelijk karakter en kunnen alweer afgesloten zijn.

Wij zullen uiteraard in gesprek blijven met de provinciale besturen in Midden-Nederland. Wij zetten in op snelheid, toegankelijkheid, transparantie en werkbaarheid van de maatregelen.